Skip to content Skip to footer

Oasis Q3 & Q4 2022 Roadmap Sa Sapphire Kristalom u Kruni

Izlazak Sapphire ParaTime-a će pokazati veliki napredak koji je Oasis Mreža ostvarila tokom 2022.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis Q3 & Q4 2022 Roadmap Released With Sapphire the Jewel in the Crown

Nakon uspešnog završetka Q1 & Q2 ciljeva, uzbuđeni smo da otkrijemo sledeće značajne korake koje će Oasis preuzeti kako bi završili ovu godinu.

Primarno će to biti izlazak prvog ikad Poverljivog EVM — Sapphire

Sapphire je izuzetno development okruženje jer je prvi i jedini poverljivi EVM. Važnost takvog okruženja za developer-e ne može se zanemariti, jer je ovo elegantan način za veliki deo blockchain developer-a da grade osnove Web3-a, sa privatnošću na prvom mestu.

Sapphire nudi solidity developer-ima poznato 99% Ethereum kompatiblno okruženje za građenje, ali sa dodatim benifitom Oasis privatne tehnologije — koja je ključ omogućavanja blockchain-a da postane deo Web3 sveta.

Dodatno, pojačaćemo naš postojeći privatni ParaTime, Cipher, sa mainnet nadogradnjom da omogući funkcionalnost WebAssembly-zasnovanih poverljivih pametnih ugovora. Takođe ćemo izdati podršku za SGXv2 i DCAP-zasnovanim potvrđivanjima da omoguće poboljšanje performansi TEE i podršku CPU-ima poslednje generacije.

Drugi značajani fokusi za sledeća dva kvartala uključuju inter-ParaTime komunikaciju i stabilizaciju Oasis SDK.

Sapphire na Mainnet-u

Planiramo da objavimo Sapphire, prvi poverljivi EVM, na Mainnet-u u sledećim mesecima.

Istaknuto:

 • Stanje ugovora je uobičajeno poverljivo
 • Contract call data može da bude poverljivo što čini Miner Extractable Value jednake 0 jer ne možete pokrenuti ono što ne vidite
 • Jača sigurnost i integritet osiguravaju jer je potrebno kompromitovati sigurne enkalve pored računanja komiteta.
 • Kompatibilnost sa postojećim Ethereum developer alatima. Skoro nikakve razlika za developer-e i nikakva razlika za korisnike u odnosu na Ethereum.
 • Dodatne ugrađene funkcionalnosti za pametne ugovore poput RNG(nasumičnost), potpisivanje i enkripcija.
 • Novi block explorer da bi se poboljšalo iskustvo korisnika za Emerald i Sapphire, specifično napravljeno da bi se podržala privatnost Sapphire-a.

Cipher Mainnet Nadogradnja

Takođe planiramo da nadogradimo Cipher ParaTime na Mainnet-u da bismo omogućili WebAssembly-zasnovane poverljive pametne ugovore.

Istaknuto:

 • Poverljiva i javna ugovorna stanja.
 • Podrška za kompleksnije Rust-zasnovane biblioteke.
 • (Neki su slični kao i za Sapphire, osim toga što nije EVM.)

Podrška za SGXv2 i DCAP-zasnovanu potvrdu

Da bi se omogoućilo poboljšanje performansi TEE i podrška CPU-ima poslednje generacije, objavićemo podršku za SGXv2 i DCAP-zasnovane potvrde u nadolazećim Oasis Core objavama. Kada je potpuno testirano na Testnet-u i objavljeno na Mainnet-u, poslednja odobrenja će biti završena kroz governance proposal na Oasis konsenzus sloju.

Istaknuto:

 • I stare(EPID) i nove(ECDSA) daljinske šeme potvrde će biti podržane u isto vreme u interoperable odnosu će omogućiti unapređenja da se dogode tokom vremena.
 • Smanjenje oslanjanja na Intel Attestation Service (IAS) i tako poboljšanje dostupnosti. Sa DCAP-zasnovanim potvrdama moguće je cache artifacts koji su potrebni za uspešno daljinsko potvrđivanje.
 • Prihvatljiva polisa daljinske potvrde sada može biti definisana putem mrežnog i runtime upravljanja.

Inter-ParaTime Komunikacija

Mogućnost da se desi autentifikovan inter-ParaTime transfer sredstava i podataka, gde je sigurnost garantovana od strane Oasis-ovog konsenzus sloja. Ovo će omogućiti lak poziv između pametnih ugovora koji su na različitim ParaTime-ovima, omogućavajući npr. Emerald, Sapphire i Cipher pametnim ugovorima da komuniciraju međusobno.

Stabilizovanja Oasis SDK

Planiramo da stabilizujemo Oasis SDK koji uključuje ParaTime SDK koji je korišćen za pravljenje novih ParaTime-ova, Contract SDK koji koriste WebAssembly pametni ugovori i Client SDK-ovi korišćeni za interakciju sa Oasis Mrežom i ParaTime-ovima različitih klijenata(trenutno i Typescript i Go). Poboljšaćemo i developer dokumentaciju.

Napredak ka Web3

Ova godina je bila važna za rast Oasis Mreže, i tek smo na pola puta. Napredak koji smo napravili objavljivanjem i poboljšanjem ParaTime-ova je ogroman.

Emerald, naš prvi EVM ParaTime, je otvorio vrata do Solidity Developer-a. Objava Cipher-a je bilo veliko dostignuće u prikazivanju Oasis-ovog potencijal kao tehnologije privatnosti na blockchain-u.

Sada, objava Sapphire-a je sledeći korak prema Web3-u kako uzimamo moć očuvanja privatnosti ParaTime poput Cipher i omogućavamo širi spekat developer-a lak pristup kako bi mogli da pomognu u izgradnji Web3 osnova — sa Oasis-om.