Skip to content Skip to footer

Prvi svoje vrste NFT koji čuva privatnost na Oasis Mreži je iskorišćen kao sertifikat za čuveni DEFI MOOC kurs

Čuveni DEFI MOOC kurs nagrađuje svoje polaznike prvim NFT-ima koji čuvaju privatnost, na Oasis Mreži.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: First-of-its-kind Privacy-preserving NFTs on Oasis Network Used as Certificate for Renowned DEFI MOOC Course

DeFi MOOC, Masivni otvoreni online kurs (MOOC) o decentralizovanim finansijama (DeFi) gde Osnivač Oasis Labs Profesor Dawn Song je glavni predavač, će nagraditi NFT-ove i bedževe kao potvrdu polaganja. Ovi NFT-ovi će koristiti Oasis-ov API za sigurno upravljanje podacima, Parcel, omogućavajući da se NFT-ovi provere dok su podaci korisnika ostaju privatni.

Prva predavanja DeFi MOOC-a su održana u avgustu prošle godine od strane Profesora Song, Christine Parlour (University of California, Berkeley), Dan Boneh (Stanford), Andrew Miller (University of Illinois Urbana-Champaign), i Arthur Gervais (Imperial College London). Od tada, kurs je privukao na hiljade studenata iz preko 30 država širom sveta i trenutno ima više od 180K pregleda.

MOOC NFT kolekcija koristi MetaMirror — privatno Web3 rešenje identiteta —i našu tehnologiju koja čuva privatnost da bi se zaštitili podaci. Pošto su wallet-i i kredencijali mapirani unutar Parcel okruženja, DeFi MOOC tim, ili bilo ko, neće moći da nađu wallet adrese prema email adresama studenata.

Držanje ličnih informacija odvojenih od adresa wallet-a je ključ uspeha ovog NFT-a. Oasis omogućava studentima da zadrže privatnost wallet-a samo za sebe, daleko od očiju predavača i bilo koga ko gleda njihov NFT sertifikat, dok i dalje imaju dokaz da su završili kurs.

Zbog toga jer žele da imaju i NFT-ove kojima može da se trguje i sertifikate, DeFi MOOC tim će izdavati bedževe sertifikate pored DeFi MOOC NFT-a, koji koristi Oasis-ovo privatno rešenje.

Privatnost oko senzitivnih akademskih podataka je ono što je nateralo DeFi MOOC da koristi Oasis Mrežu za svoje poverljive NFT sertifikate. Tradicionalni NFT-ovi nemaju funkcionalnost da čuvaju senzitivne podatke privatnim dok se proverava, u ovom slučaju, kraj kursa.

Kao što ova upotreba pokazuje, NFT-ovi, kada su opremljeni sa privatnošću, imaju potencijal da se koriste u stvarnom svetu.

Donošenje poverljivosti u NFT-ove

NFT-ovi će igrati veliku ulogu u budućnosti, ali tek kada su podaci kontrolisani od strane pojedinaca, i kada se koriste tehnike čuvanja privatnosti , tada počinjemo da vidimo stvarne funkcionalnsti.

Parcel nudi kolekciju API-a koja akcenat stavlja na privatnost korisničkih podataka u ovom NFT-u. Ovi podaci koji su upload-ovani na Parcel su enkriptovani. Ovi podaci mogu da se koriste kao input od strane programa, koji će ih obraditi u okruženju poverljivog računanja pre nego što sačuva rezultate ponovo na Parcel-u.

Parcel je već integrisan sa Metamirror NFT marketom, omogućavajući našoj glavnoj poverljivoj NFT kolekciji, bishop’s Army of Minions, da bude objavljena. U ovoj NFT kolekciji, vlasnici NFT-ova takođe imaju pristup prožimajućim matematičkim funkcijama koje su kreirale Minione, koje se čuvaju kao privatni podaci, zahvaljući Parcel-u.

Kako radi

MBuddy, Web3 infrastruktura identiteta, će čuvati bedž studentovog ostvarenja na kursu, koji će imati formu Soulbound Tokena — Soulbound tokeni su još jedan tip NFT-a koji su permanentni i ne mogu da se šalju.

Da bi dobili ovaj bedž, dok čuvaju svoje podatke sigurnim, studenti će dati DeFi MOOC timu nasumično generisan UUID string, koji postaje ID kredencijala. MetaMirror onda čuva ID u odgovarajući Parcel nalog.

Niko ne može da vidi vezu između korisničko wallet-a i ID-eva kredencijala. Ovo mapiranje će biti direktno postavljeno na svaki Parcel nalog i biće zaštićeno TEE (Trusted Execution Environment) tehnologijom. MetaMirror algoritam će biti pokrenut unutar Parcel-a da bi pristupio mapiranju i izdao NFT-ove i bedževe, Parcel osigurava privatnost mapiranja koristeći TEE.

MetaMirror računa atribute sertifikata (e.g., Honorary, Legendary, Ninja, i Trailblazer nivo) u Parcel-u, zasnovano na ID-u korisnika. Nakon izvršavanja, Parcel će potpisati rezultat, da bi potvrdio da je MBuddy atribut izračunat u Parcel-u.

U međuvremenu, MetaMirror takođe ubacuje privatni ključ u Parcel da bi potpisao izračunat MBuddy atribut, da bi potvrdio da je atribut izračunat po MBuddy algoritmu generisanja atributa

Primena NFT-ova u stvarnom svetu

Veliki porast interesovanja u mainstream-u za NFT-ove je pokazao potencijal za ova blockchain sredstva. Ipak, prelaz ka Web3 i jak fokus na privatnost i suverenitet podataka je pokazao potrebu za funkcionalnijim NFT-ovima.y

Poverljivi NFT-ovi, poput bishops Army of Minions, i korišćenje Oasis-ove tehnologije privatnosti u DeFi MOOC sertifikatima, prikazuje pravu primenu privatnih NFT-ova za Web3 svet.

Pogledajte naš blog za više informacija o tehnologiji koja ojačava ovo unikatno decentralizovano rešenje za identitet. Dodatno, možete nas pratiti na socijalnim mrežama.

Website: https://oasisprotocol.org/
Twitter: https://twitter.com/OasisProtocol
Discord: https://discord.com/invite/RwNTK8t
Telegram: https://t.me/oasisprotocolfoundation