Skip to content Skip to footer

Upoznajte Sapphire: Prvi Poverljivi EVM ParaTime u industriji

Skoro smo objavili Sapphire, na testnet-u, kao način da ponudimo velikom broju blockchain developer-a šansu da grade poverljive dApp-ove. Poverljivi dApp-ovi postaju neophodni u Web3-u jer ljudi veoma cene vlasništvo nad podacima u današnjem dobu. Sa tradicionalnim blockchain-ovima, postoji blockchain paradoks privatnosti gde se svi podaci korisnika javno čuvaju, ali sapphire omogućava da budu izgrađeni dApp-ovi koji mogu da naprave podatke poverljiivm, dok i dalje izvršavaju pametne ugovore.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Get to Know Sapphire: The Industry-First Confidential EVM ParaTime

Sapphire je neverovatno okruženje za razvoj jer je prvi i jedini poverljivi Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibilni ParaTime. Ovaj runtime ima mogućnost da pomogne skaliranju blockchain-a ubrzano ka Web3-u i da omogući EVM developer-ima da brzo postave osnove za privatne blockchain dApp-ove, koji postaju neophodni kako korisnici sve više zahtevaju kontrolu nad podacima.

Sapphire nudi Solidity developer-ima poznato, Ethereum-kompatibilno okruženje za izgradnju, ali sa dodatim benefitima Oasis-ove tehnologije privatnosti koja je ključ za omogućavanje blockchain-a da postane deo Web3 sveta.

Zašto je poverljivost potrebna u Blockchain Prostoru

Trenutno, ključna sigurnosna komponenta blockchain-a znači da su podaci izvršeni on-chain javno dostupni i transparetni, ali potrebno je ukazati na to da osetljivi podaci, poput finansijskih i zdrastvenih informacija, moraju da ostanu poverljivi ako idemo ka Web3.

Sapphire omogućava da se naprave dApp-ovi koji mogu da iskoriste poverljive pametne ugovore gde, na primer, transakcije između wallet-a mogu da ostanu vidljive i transparetne i osiguraju sigurnost, ali podaci o tome koliko je preneto ostaju privatni. Ovo se razlikuje od onoga što vidimo danas na bilo kom javnom EVM. Ako je trade napravljen na javnom EVM DEX-u, bilo ko može da vidi input-e i output-e transakcije.

Skrivanje određenih aspekata izvršenja pametnog ugovora je moćan alat za Web3. Sapphire omogućava EVM developer-e da dodaju poverljive elemente svojim dApp-ovima kroz poverljive pametne ugovore, skalirajući svoje kreacije u Web3. Kao prvi poverljivi EVM kompatibilni ParaTime u industriji, Sapphire je jedino mesto za Solidity develper-e da grade dApp-ove koji štite privatnost korisnika.

Šta je Sapphire ParaTime?

Kao zvanični poverljivi EVM-kompatibilni ParaTime na Oasis Mreži, Sapphire omogućava:

Kao EVM runtime Sapphire pruža poznate elemente za veliki deo blockchain devloper-a. Ipak, tehnologija koja čuva privatnost čini ovo neverovatnim i jedinim načinom za Solidity developer-e da postanu deo rastućeg Web3-a.

Kako Sapphire osigurava poverljivost

Sapphire donosi Oasis-ovu privatnu tehnologiju koja zahteva od noda da koriste tehnologiju sigurnog računanja zvanu Trusted Execution Environment (TEE). TEE su analogne crnim kutijama za izvršenje pametnih ugovora.

Sa upotrebom key management-a, enkriptovani podaci idu u crnu kutiju (poznata kao Secure Enclave) zajedno sa pametnim ugovorom, gde se podaci dekriptuju, obrađuju od strane pametnog ugovora, i onda enkriptiju pre nego što se šalju van Secure Enclave.

Ovaj proces osigurava da podaci ostaju poverljivi i da se ne prikazuju operatoru noda ili developer-u aplikacije.

Sapphire je napravljen da bude poznat

U Oasis-u, izgradili smo tehnologiju koja čuva privatnost na našoj mreži sa drugim ParaTime-ovima — poput Cipher-a. Sapphire koristi istu tehnologiju, ali EVM kompatiblnost znači poznate korisnicima okrenute alate; poput Web3 gateway, wallet, block explorer. Developer alati su takođe poznati; Solidity/Vyper, Hardhat/Truffle, Web3.js/Ethers.

Sa Sapphire-om, moguće je port-ovati dApp za nekoliko minuta i početi koristiti privatnu tehnologiju, kao i nove ugrađene funkcije poput RNG, signing, i enkripcija.

Ubrzan razvoj u Web3

Razumemo da kako tehnologija napredu ka Web3-u, postoji želja za poverljivošću i privatnosti podataka. Ipak, nedostaci u trenutnom blockchain prostoru znače da poverljivost nije prioritizovana, što stavlja tehnologiju u lošu poziciju. Ili, poverljivost je ugrađena u blockchain, ali sa nepoznatim okruženjem za građenje, što stavlja developere u lošu poziciju.

Sapphire je ovde da skalira blockchain do Web3 i dovede developer-e koji su postavili osnove tehnologije sa njim.

Sa Emerald-om, imamo način za dApp developer-e da se presele sa Ethereum ili drugih EVM-kompatibilnih lanaca na Oasis i iskuse mnoge benefite gradnje ovde.

Sapphire donosi poverljivost u EVM, koristi moć trenutne Oasis infrastrukture, alata i ekosistema, olakšava širenje do solidity developer-a koji hoće da kreiraju privatne dApp-ove.

Pravljenje dApp na Sapphire

Sapphire ParaTime je trenutno objavljen na Testnet-u, sa Mainnet objavom planiranom kasnije u 2022. Ohrabrujemo developer-e da iskoriste Testnet da iskuse Sapphire, poverljivi EVM-kompatibilni ParaTime.

Imamo uputstvo koje opisuje razlike između Sapphire i Ethereum-a i koje objašnjava kako možete raditi sa Sapphire da napišete sigurne dApp-ove. Ovde nađite uputstvo!

Dodatno, Oasis će održati prvi Sapphire Hackathon u septembru, omogućavajući developer-ima priliku da izgrade prvi poverljivi EVM dApp, i osvoje nagrade. Za više informacija, pratite naše socijalne mreže.

Za više informacija o Sapphire-u i Oasis Mreži, molim vas registrujte se za naše vesti i pridružite se našem Discord-u.