Skip to content Skip to footer

Razvijanja Oasis mreže — Mart 2023

“Odricanje od odgovornosti: Ova publikacija je prevod Oasis ambasadora. Vrše se rigorozne provere kako bi se osigurali tačni prevodi, ali oni mogu biti podložni greškama ili propustima. Oasis nije odgovoran za njegovu tačnost ili pouzdanost. Pročitajte originalni članak ovde: Oasis March 2023 Engineering Update

Nakraju prvog kvartala 2023. godne, Inzenjerski tim Oasisa je postigao mnogo toga za kratko vreme. U Martu imamo značajni progres i novine u celom Oasis sistemu. Osim progresa, aktivnost mreže i pozdanost je ostala jaka i stabilna.

Ovaj mesečni inženjerski izveštaj se sastoji iz pregleda sledećih stavki:

 • Novine novčanika i CLI-a
 • Novosti na mreži (Mainnet i Testnet)
 • Novosti eksplorera i indeksera mreže
 • Novosti razvojne platforma, i paratime komponenata
 • Novosti glavne komponente Oasisa

Nastavite sa čitanjem kako biste saznali sve o dešavanjima u Martu!

Novine novčanika i CLI-a

U martu je Oasis web novčanik zabeležio veliki broj osvežavanja zavisnih komponenata i značajnih ispravki bugova.

 • WebUSB problemi pri prvom konektovanju Ledgera za korisnike na Chrome verziji 110, ili svežijoj su sada sređeni (#1321, #1338)
 • Pri kopiranju broja ROSE tokena u novčaniku, ROSE ili TEST simboli se sada ispravno odvajaju razmakom (pre ovoga su bili kopirani bez razmaka). Takodje, reč koja sadrži broj je odvojena od simbola, tako da sada možete da lakše kopirate samo broj (#1337)
 • Podrška za više tabova je usavrešena. Aktivna mreža koja se koristi je sada ispravno prikazana i sinhronizovana sa svim otvorenim tabovima bez kašnjenja. Lista naloga je takođe sinhronizovana, ali svaki tab prikazuje individualni selektovani nalog. Na ovaj način korisnik može da koristi više tabova, ili prozorčića kako bi pregledao više naloga i slao tokene (#1343).
 • Nekoliko popravki interfejsa, i olakšavanja korisćenja ParaTime operacija su implementirani (#1346, #1347, #1352, #1353, #1362, #1365, #1306).
 • Ukupno, 62 zahteva za ispravke su spojena sa glavnim kodom.

Oasis web wallet — ekstenzija takođe ima novih unapređenja!

 • Slična ispravka vezana za WebUSB sa mogućim problemima za korisnike koji prvi put koriste Ledger na Chrome je sređena i za web ekstenziju (#301, #303).
 • S obzirom da je Node.js verzija 14 zastarela, migrirali smo na Node.js verziju 16 (#305)
 • Nova verzija ekstenzije 1.10.0 je izdata, i može se naći na Chrome Web prodavnici.
 • Oasis CLI je prvi novčanik koji zvanično podržava ParaTime transakcije potpisane od strane Ledger walelta (#11). Ulepšano je prikazvanje osnovnih Paratime transakcija (depozita, preuzimanja, i transfera) (#24). Dodate su posebne zaštite za korisnike koje bi sprečile pogrešne transfere tokena ka Ethereum adresama na koncenzus sloju(#31). Ovo možete da ignorišete dodavanjem -f flaga u komandi. Za okruženja bez interakcije, dodat je novi flag yes-to-all -y (#45). Oasis CLI će postepeno da zameni mrežnu inspekciju i menadžment tokena u Oasis-node bibliotekama. Nova Oasis Registry komanda omogućava da se registruju i deregistruju entiteti, novi runtime, kao i pristup postojećem ili istorijskom čvoru, entitetu i validatorskim izveštajima u registru (#47, #48). Novo 0.2.0 izdanje je izdato 14. Marta koje sadrži Linux amd64 biblioteke.
  Ukupno, 14 zahteva za ispravke su spojena sa CLI repozitorijumom.

Novosti na mreži (Mainnet i Testnet)

U martu je svaki paratime (Emerald, Sapphire i Cipher) bio stabilan i na mainnetu i na testnetu. Nije bilo incidenata na mreži niti zastoja. Web3 gateway i Sapphire explorer je imao par minuta zastoja zbog planiranog održavanja.

3. Marta, predloženo je 22.2.7 izdanje Oasis core paketa ka testnetu, a zatim i 28. Marta ka mainnetu. 14. Marta je predloženo Sapphire 0.5.0-testnet izdanje ka testnetu. Nastavite sa čitanjem ako želite da naučite više o Oasis Core ispravkama i funkcijama novog Paratime-a.

Novosti na Mainnetu

Prosečan broj dnevnih transakcija na Emerald-u je u bio blago smanjen u Martu (13.525 transakcija u odnosu na 14.300 u Februaru). Vrhunac transakcija je takođe manji u odnosu na vrhunac u Februaru, 20.362 18. Marta, u odnosu na 25.358 8. Februara.

Prosečan broj dnevnih transakcija na Sapphire je takođe bio manji u Martu (1.123 transakcija u odnosu na 1.157 u Februaru). Vrhunac broja transakcija 1.193 je bio 14. Marta, što je bolje nego 1.174 transakcija od 16. Februara.

Broj aktivnih čvorova na Oasis Mainnetu 31. Marta 2023:

 • 120 validatorskih
 • 6 menadžera ključeva
 • 34 Cipher paratime izvršnih
 • 55 Emerald paratime izvršnih
 • 26 Sapphire paratime izvršnih

Novosti na testnetu

Na Emeraldu, prosečan broj transakciaj je bio oko 1250, izuzev skoka od 21–25 Marta kada je postignut mesečni rekord od 5.552 dnevne transakcije koji se desio 22. Marta. Najveći skok u Februaru je bio 3.156 transakcija 5. Februara. Dnevni prosek u Martu je bio manji u odnosu na Februar (1.813 transakcija u odnosu na 2.271).

Broj dnevnih transakcija na Sapphire je bio skoro 5x veći u odnosu na Februar zbog češćih provera mreže koju je nametnula Fondacija Oasis. (9.622 transakcija u odnosu na 2.341) i polako, ali sigurno se povećava sa kako teču meseci. Broj transakcija je takođe porastao i zbog dana održavanja ETHDenver konferencije (između 6 i 15 Marta). Još jedan bitni skok je primećen 25. Marta kada je Fondacija Oasis sponzorisala nacionalno takmičenje u programiranju koje se održalo u Sloveniji ACM RTK 2023. Vrhunac od 10.489 transakcija je postignut 29. Marta — u odnosu na pređašnji vrhunac od 3.672 transakcija od 28. Februara.

Akitvni čvorovi na Oasis Testnetu 31. Marta, 2023:

 • 45 validatorskih
 • 4 menadžera ključeva
 • 18 Cipher paratime izvršnih
 • 31 Emerald paratime izvršnih
 • 20 Sapphire paratime izvršnih

Novosti eksplorera i indeksera mreže

Oasis Indexer tim je i ovog meseca bio vrlo vredan. Čitaoci koji prate Oasis Network dešavanja od začeća se mogu setitit prvih Amber i Mainnet beta mreža u 2020. godini, Cobalt nadogradnje u 2021 i Damask nadogradnje u 2022. API i strukture podataka su se značajno promenile u tom periodu, a analiza blokčejna treba da bude jasna kako bi tačno indeksirala podatke. Implementiran je novi apstraktni sloj analize blokčejna koji kominicira sa Oasis čvorom, ovo je implementirano sa Cobalt nadogradnjom (#326, #356, #362, #358, #356). Sada se skladiste razlozi zbog kojih transakcije nisu uspešne (#347). Skladišti se i broj aktivnih računskih čvorova po paratime komponenti (#354), a takođe se računa i statistika aktivnosti korisnika na dnevnom nivou (#329). Popravljeni su bugovi poput uslova transakcija, pogrešnih EVM događaja, pogrešnih ERC20 token stanja, prekida rada pametnih ugovora, parsiranja, straničenja, i loših EVM tipova podataka, kao i indeksa koji nedostaju (#340, #344, #368, #332, #346, #348, #359, #360). Ukupno su sređena 30 zahteva za popravkama.

Oasis Explorer napreduje brzim koracima, tako da ćemo napomenuti samo bitnije promene. Od trenutka kada je Oasis Mreža postala javan blokčejn, svako je mogao da registruje novi ParaTime (više o tome ovde), pod uslovom da su imali određeni balans na računu. Ukoliko bi stanje na računu palo ispod određenog nivoa, Paratime bi bio suspendovan čak i ako bi računski čvorovi i dalje izvršavali komande.

 • U cilju izbegavanja nereda na Explorer UI-u, prikazani su samo aktivni (ne suspendovani) ParaTime objekti (#143).
 • S obzirom da Indekser podržava parsiranje i skladištenje grešaka u transakcijama, one su takođe implementirane u prikazu (#163)
 • Bitna ispravka za prikazivanje limita gasa i cene gasa (#182). Dodata je mogućnost pregledanja transakcionih logova (#224).
 • Dodati su satni dnevni grafici (#193, #195).
 • Nekoliko popravki za mobilnu verziju (#200, #236).
 • Ako Indekser ima pristup, adresa i hash vrednost transakcije će sada biti prikazan u originalnom hex (ethereum kompatibilnom) formatu u skladu sa originalnim Bech32 i Base 64 formatima (#239, #244).
 • U cilju smanjivanja viška informacija, UI će vam prikazati najviše 100 stranica za navigaciju (#249).

Rekordan broj zahteva za popravku, čak 84 je izvršeno ovog meseca!

Novosti razvojne platforma, i paratime komponenata

Sapphire 0.5.0 je izdat 14. Marta, a donosi dve značajne funkcije.

X25519 podrška za potpisivanje, enkripciju i dekripciju on-chain podataka je već dostupna u Sapphire soliditiy skripti, a u ovom izdanju, dodata je pomoćna funkcija za generisanje novih x25519 parova ključeva (#116). Ovo omogućava kreiranje konfidentalnih ključeva koji su generisani i skladišteni na blokčejnu, na sličan način na koji su hardware novčanici kreirani. Još jedna funkcionalnost koja je nedostajala jeste izveštavanje grešaka za neuspele transakcije. Zbog konfidentalnosti, sve transakcije su označene kao uspešne, čak i ako su neuspele. Nakon detaljnog razmatranja, odlučili smo da zadržimo status transakcije i da ih prosledimo korisniku. Takođe smo implementirali prosleđivanje razloga grešaka za neuspele transakcije, ali ovo je još uvek u izradi, i zahteva dodatne promene u kodu.

@oasisprotocol/sapphire-hardhat omotač od sada implementira mocked hardhat testove za konfidentalne transakcije (#108). Ovo je alternativni pristup izvršavanju kompletnog Oasis konfidentalnog stacka unutar sapphire-dev docker okruženja u slučaju kada treba da lokalno testirate pametne ugovore.

Dodati su mnogi integracioni testovi u Gas Station Network omotaču koji rade u na lokalu, i na testnetu (#1). Najavićemo oficijelno izdanje nakon što omotač bude potpuno testiran, i dokumentacija potpuno dostupna.

Dokumentacija je bogatija za nekoliko sekcija:

 • Dodata Bubblewrap moguća rešenja
 • Standard Contract Addresses stranica je dodata, a na njoj su prikazane oficijelne adrese opšte korisnih pametnih ugovora poput wrapped ROSE ugovora. Linkovi ka Sourcify verifikaciji su takođe dodati.
 • U poslednjem inženjerskom izveštaju, pomenuli smo da su izdate Docker slike za Sapphire u lokalnom okruženju. Sada je dokumentovana procedura kako da se preuzmu i koriste navedene slike. Sapphire primeri nadalje koriste standard _mainnet, _testnet i _localnet ekstenzije kada se određuje mreža.
 • Vrlo bitno upozorenje je dodato u Sapphire priručniku koje upozorava na potencijalni bezbednostni rizik gde izvršni čvor može da isprati koje su memorijske ćelije iskorišćenje, i onda može da odredi da li je pristupljeno istim ključ-vrednost parovima. Na primer, ovo može da otkrije da li se pristupilo balansu istih naloga u ERC-20 transakcijama.
 • Run your validator node stranica je prerađena. Nadamo se da će novim članovima biti lakše da podignu sopstveni validatorski čvor i da će postati deo Oasis Ekosistema!

Novosti glavne komponente Oasisa

Novo izdanje zakrpe za Oasis Core 22.2.7 je ovog meseca uklonilo “halt epoch” proveru (#5200). Halt Epoch je prvobitno bio korišćen za forsiranje dump-and-restore mrežnih nadogradnji tokom predodređenih vremenskih perioda, i zaustavljao je mrežu u slučaju da nije postignut konsenzus oko predloga nadogradnje. S obzirom da je on-chain uprava prilično dobro testirana, i da je mreža dovoljno odrasla, “halt epoch” može da bude ignorisan, i biće potpuno uklonjen u nastojećem 23.x izdanju.

Sa nadolazećim 23.x izdanjem Oasis Core komponente, fokus je na optimizaciji, osvežavanju zavisnih delova i na popravljanju bugova.

 • Refaktorisane su radne petlje menadžera ključeva (#5212).
 • Inicijalizacija menadžera ključeva je prebačena u odvojenu go rutinu kako ne bi blokirala glavnu petlju. Inicijalizacija je sada otpornija, tako da enklava ponovo inicijalizuje ključ u slučaju da je istekao (#5218).
 • Pravila upravljanja ključevima se nadalje mogu primenjivati i u non-SGX aplikacijama. Ovo će ubrzati CI i pojednostavniti testiranje (#5215).
 • Izvršenja koje rade u SGX će od sada podržavati višestruka izvršenja uz pomoć nove verzije Tokio biblioteke, ovo će poboljšati performanse i otkloniti moguće zastoje sa nadolazećom master secret rotacijom. (#5214, #5220, #5223)
 • Dodata je ispravka za vrlo bitan bug kako bi se omogućilo izvršavanje čvorova čak i ako je aesmd nadograđen. U ovom slučaju, identitet enklave se može promeniti, a to bi zahtevalo i da se ciljni identitet promeni (#5239).
 • Docker slike koje CI koristi su migrirane na ghcr.io zbog skorašnjih novosti da će Dockerhub da otkaže besplatne timske planove (#5224).
 • Ova objava je kasnije povučena, ali je naša migracija već bila odrađena. Oasis Core je kompajliran, i testiran sa Go 1.20.x (#5228).
 • Pogledajte svih 22. ispravki koje su dodate u Martu, kako biste videli potpunu listu promena.

To je to za Mart, a ujedno i za prvi kvartal ove godine. Uskoro objavjuljemo promene iz Aprila. U međuvremenu, proćaskajte sa našim timom na Discordu, ili na Oasis Forumu! Takođe, posetite ovaj link da pročitate više o Oasis sloju privatnosti i registrujte se za Oasis Privacy4Web3 Hackaton.