Skip to content Skip to footer

Razumevanje Tehnologije Oasis Mreže

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Understand Oasis Network Technology

Oasis Mreža je ciljano inženjerski podešena da bi postigla ciljeve koji lansiraju blockchain tehnologiju u Web3 budućnost, gde može da bude robustan, moćan i da počne da rešava probleme stvarnog sveta.

Naša tehnologija je napravljena da dostavi savršeno developer iskustvo, lepo i jednostavno korisničko iskustvo, kao i platformu budućnosti koja ima mesto u nadolazećem Web3 svetu.

Razumemo našu misiju i znamo kako je naša tehnologija prilagođena da je ostvari. Takođe znamo da bolje razumevanje, za graditelje i zainteresovane, može da prikaže u kom pravcu se Oasis kreće.

Koja je misija Oasis Mreže?

Vidimo promenu iz Web2 u Web3. Ova digitalna evolucija je zasnovana najviše na podacima, i ko ih kontroliše na internetu. Prethodno, velike web platforme su iskorišćavale i monetizovale podatke pojedinaca, ali Web3 zahteva novu ekonomiju. Ova nova ekonomija daje pojedincu vlasništvo nad svojim podacima — to je digitalna ekonomija gde svi mogu da budu kreatori i da budu kompenzovani bez centralnog autoriteta.

Ova promena ka Web3 i kako se podaci gledaju je ključni motivator za Oasis, ali praktilno, znači izgradnju alata definisani pod Web3 tehnologijom. Web3 koristi nadolazeće tehnologije da bi moć i podatke vratio u ruke pojedinaca i izgradeio budućnost sa čovekom u centru.

Jedan od stubova Web3-a je privatnost. Privatnost će biti nova paradigma gde prava privatnost podataka postoji online — sigurno — omogućavajući ljudima da kontrolišu svoje podatke odgovorno dok imaju opciju da izvuku monetarnu vrednost iz istih.

Verujemo da bi podaci trebali da se gledaju kao vlasništvo i da bi mogli da ojačaju svetsku ekonomiju na nikad do sada viđene načine. Ipak, podaci su ugroženiji nego ikada pre.

Zato radimo da promenimo status quo kako se stvari rade na trenutnom web-u; da ojačavaju korisnike pre nego da izvlače njihovu vrednost bez kompenzacije — kroz našu tehnologiju.

Sa našom unikatnom arhitekturom i poverljivim računanjem, bacamo seme za rast otvorene, odgovorne ekonomije podataka — sa privatnošću.

Tehnološke Komponente Oasis Mreže

Oasis Mreža je fokusirana na privatnost Proof-of-Stake Sloj-1 platforma sa pametnim ugovorima sa više slojnom modularnom arhitekturom koja omoguća skalabilnost, i fleksibilnost da dostavi jeftine privatne pametne ugovore.

Sad, ovo je mnogo reči, ali naša platforma niče iz osnovnih komponenti — hajde da ih pogledamo, prvo kroz veoma tehničku prizmu i onda prostiju.

Konsenzusni Sloj (Sloj 1)

Postoje dva glavna sloja Oasis Mreže — Konsenzusni Sloj i ParaTime Sloj — ali sve počinje sa Konsenzusnim Slojem.

U svojoj osnovnoj funkciji, Konsenzusni Sloj prihvata ažurirane state hash-ove sa ParaTime-ova i zapisuje ih u sledeći block na Oasis blockchain-u. Ovaj osnovni sloj je dizajniran oko principa modularnosti, dozvoljavajući agnostičnom konsenzusu da se koristi sa bilo kojom konsenzusnom logikom u budućnosti.

Trenutno, osnovni sloj je izgrađed od modifikovane verzije Tednermint Core-a, Byzantine-Fault Tolerant konsenzusni engine. Koristi PoS mehanizam i decentralizovani skup operatora noda.

Ovo više nodna arhitektura za cilj ima smanjivanje kompleksnosti i, ultimativno, rizik računarskih grešaka u egzekutivnom sloju.

Zbog toga što Oasis Mreža ima više servisa koji treba da pruži Konsenzusni Sloj, koristi ABCI multiplexer aplikacija koji obavlja neke obične funkcije i dostavlja transakcije do odgovarajućih servis specifičnih noda. Na ovaj način osnovni konsenzus interaguje sa svakom od servisnih noda.

Prostije rečeno…

Konsenzusni Sloj nameće pravila mreže. Osigurava da node prate pravila, koja dolaze od Tendermint-a, i primarno je tu da održava konsenzus širom mreže. Na Oasis-u, node su zadužene da pruže mali broj servisa da bi se smanjila kompleksnost i ovo smanjuje šansu za pojavu greške kada se Sloj 1 izvršava.

Konsezusni Sloj se takođe bavi sa generisanjem i verifikacijom blokova. Na Oasis-u ovo igra značajnu ulogu u odnosu prvog sloja sa drugim slojem — ParaTime Slojem — jer većina transakcije dolazi iz ovog felskibilnog sloja i ParaTime-ova unutar njega.

Konsenzusni Sloj prihvata transakcije i druge akcije sa ParaTime-ova i zapisuje ih u sledećem bloku Oasis blockchain-a. U međuvremenu, ovi ParaTime-ovi rade kao odvojene mreže koje mogu da se podešavaju da pokreću specifične aplikacije.

ParaTime Sloj (Sloj 2)

ParaTime Sloj je sloj na kome se izvršavaju pametni ugovori koje je sačinjen od više, paralelnih ParaTime-ova, gde svaki predstavlja okruženje za računanje sa zajedničkim stanjem. Ova računarska okruženja nude fleksibilnost i promenjivost. Od EVM-kompatibilnih okruženja do WASM-kompatibilnih u Emerald i Cipher ParaTime-ovima, kao i nadolazeći Poverljivi EVM ParaTime Sapphire.

Upravljanje ParaTime-om zahteva učešće operatora noda, koji doprinose node do otvorenih ili zatvorenih računarskih komiteta u zamenu za nagrade. Oasis koristi discrepancy detection da bi verifikovao ParaTime akcije. Ova proverljiva računarska tehnika dozvoljava upotrebu malih komiteta i zahteva manji replikacioni faktor za isti nivo sigurnosti, što je efikasnije nego sharding ili parachain modeli.

Donekle, egzekucija pametnih ugovora funkcioniše slično kao Konsenzusni Sloj i njegovo korišćenje operatera noda i računarskog komiteta. ParaTime-ovima može da upravlja bilo koja i da ima svoj sistem nagrada, zahteve za učestvovanje, i strukturu; u medjuvremenu, operatori noda mogu da učestvuju u bilo kom broju ParaTime-ova.

Kao što je prethodno opisano, razdvajanje od konsenzusa omogućava mreži da reši skalabilnost kroz svoj modularni dizajn. Ovo odvajanje omogućava ParaTime-ovima da se razlikuju jedan od drugog.

Jedna razlika je mogućnost da se pokrenuću poverljivi ParaTime-ovi ili nepoverljivi ParaTime-ovi, s tim da su ovi drugi sličniji Ethereum i drugim alternativnim Sloj 1 mrežama. Dalje, ParaTime-ovi mogu da evoluiraju nezavisno dok održavaju konsenzus čak i kada tehnoglije bezbednosti, skalabilnosti i privatnosti napreduju.

Prostije rečeno…

ParaTime-ovi su nezavisna računarska okruženja koja postoje paralelno na drugom sloju mreže. Ova računarska koruženja zapisuju svoje transakcije na Konsenzusnom Sloju.

ParaTime-ovi mogu da budu opisani kao promenjiva okruženja koja bilo ko može da gradi na Oasis-u. Mogu da budu fleksibilni, prilagodljivi, i modularni; evoluirajući i promenjivi u zavisnosti šta od parametara developer-i žele. Ipak, mogu da imaju benefite sigurnosti Sloja 1 i pravila na konsenzusnom sloju na Oasis-u.

ParaTime-ovi imaju skoro beskonačno mogućnosti — mogu da pokreću različite VM poput EVM ili WASM i mogu da budu dizjanirani da budu sistemi bez ili sa dozvolom. Ultimativno, ParaTime promenjivost i fleksibilnost omogućavaju developer-ima da nađu željeni balans između bezbednosti, performansi, i privatnosti.

Trenutni ParaTime-ovi

Emerald

Ključni ParaTime trenutno dostupan za developer-e koji dolaze na Oasis je Emerald ParaTime, EVM kompatibilni ParaTime. EVM okruženje na Oasis-u znači da developer-i koji su navikli da rade u Solidity-u, mogu brzo i lako da pređu na Oasis i koriste alate i dokumentacija na koju su već navikli.

Ipak, za razliku od Ethereum-a, Emerald ParaTime ima mnogo veću skalabilnost i povećan protok transakcija. Takođe je jeftino, do 99% jeftinije od ETH transakcija. Postoji i cross-chain interoperability kroz bridge-ve poput WormholeCBridge i Multichain.

Cipher

Ovaj ParaTime je takođe poznat kao sveobuhvatni privatni ParaTime koji enkapsulira misiju Oasis-a i omogućava egzekuciju privatne tehnologije ka Web3 svetu.

Cipher podržava poverljive pametne ugovore, jedan od naših glavnih vrednih predloga. U poverljivom ParaTime-u poput Cipher-a, od noda se zahteva da koriste sigurnu računarsku tehnologiju pod nazivom Trusted Execution Environment (TEE).

TEE su analogne crnim kutijama za egzekuciji pametnih ugovora. Enkriptovani podaci idu u crnu kutiju zajedno sa pametnim ugovorom. Podacu su zatim dešifrovani, obrađeni od strane pametnog ugovora, i ponovno šifrovani pre nego što su poslani iz crne kutije.

Ovaj proces osigurava da podaci ostaju poverljivi i ne prikazuje se operaterima noda ili developer-ima.

Sapphire

Ovo je poverljivi EVM ParaTime i prvi poverljivi EVM runtime u industriji. U Oasis-u, prepoznali smo važnost privatne tehnologije. Hoćemo da ojačamo developer-e da grade privatne aplikacije koje će biti deo Web3-a i koje će dovesti da tamo pre stignemo.

Kao i sa Emerald-om, želimo da ojačamo solidarity developer-e kako bi im bilo lakše da grade na Oasis Mreži. Zato je Sapphire EVM-kompatibilno okruženje. Ipak, želimo da developer-i mogu da napreduju u brzo rastućem Web3 svetu tako što pružamo našu tehnologiju privatnosti u poznatom okruženju.

Šta nudi Oasis Tehnologija

Brzo, Skalabilno, Jeftino

Glavni problem građenja na trenutnim najvećim Sloj 1 blockchain-ovima je brzina, cena i skalabilnost. Mnogi pokušavaju da se bore protiv ovoga, i mi u Oasis-u, smo već pružili brze, jeftine i skalibalne prilike za graditelje, zahvaljući našoj tehnologiji.

Jer su node zadužene da pružaju minimalni broj servisa, računanje može da se dešava na Sloj 2, i unutar različitih ParaTime-ova. Imajući dva različita sloja omogućava ParaTime-ovima da procesuiraju transakcije različite kompleksnosti paralelno sa zajedničkim konsenzusom. Sa ovom fleksibilnošću, radnim naponom i nadogradnjama procesovanim na jednom ParaTime-u radi simfonično sa konsenzusom da bi nezavisno osigurali sigurnost mreže i završenost bez uticaja na druge ParaTime-ove.

Kao rezultat ovo ima povećan protok transakcija, neuporedivu skalabilnost i do 99 manji fee nego Ethereum.

Poverljivost

Privatnost i poverljivost su prepoznati stubovi Web3-a i promene ka pojedinačnom vlasništvu podataka. Dodatno, privatnost je osnovna vrednost za Oasis, i većina tehnologije je usmenera ka ojačanju podataka kroz privatnost.

Generalno, vidimo pametne ugovore na drugim blockchain platformama da nasleđuju podatke dostupnosti i transparetnost od prožimajućih tehnologija. Ali, u Oasis-u, težimo da pružimo poverljivost podataka u pametnim ugovorima.

Sa razvojem tehnologije poverljivog računanja, možemo da se bavimo problemima privatnosti pametnih ugovora, ako je potrebno. Ovo takođe uključuje fleksibilnost kad oni koji traže poverljive pametne ugovore mogu da koriste poverljive ParaTime-ove, poput Cipher-a i Sapphire-a.

Vlasništvo Podataka

Druga osnovna vrednost Oasis Mreže je vlasništvo nad individualnim podacima — takođe stub Web3 sveta. I ponovo, fleksibilnost Oasis-a i modularni dizajn znače da možemo da izgradimo našu tehnologiju da bi dostigli ove vrednosti.

Sa Parcel-om, Oasis ima za cilj da gaji odgovorno društvo podataka koristeći Tokenizovane Podatke. da to foster a responsible data society using Tokenized Data. Snabdevači podataka na Oasis Mreži mogu da stave svoje Tokenizovane Podatke da zarađuju tako što dobijaju nagrade od aplikacija koje analiziraju i kontrolišu kako se njihove senzitive informacije koriste na različitim servisima.

Ovaj koncept se razlikuje od vlasništva nad podacima sa kojim smo upoznati danas u tome što podaci nisu monetizovani ili kontrolisani od strane onih koji ih generišu.

Trenutno, Parcel se koristi od strane velikih partnera poput Binance-aGenetica-e, i BMW Grupe, ali tehnologija je već postavljena da radi u drugim oblastima.

Osnova za Blockchain-Ojačani Web3 Svet

Nije greška da je tehnologija Oasis-a izgrađena na način na koji jeste. Ciljevi i motivacije platforme su jedino ojačane od strane tehnologije da ostvare Web3 svet gde je blockchain funkcionalan i održiv.

Razumemo da se svet menja, i blockchain je na granici da se uklopi u našew živote — ali ovo zahteva moćnu, robustnu i otpornu na budućnost platformu koja omogućava da su Web3 ideali zadovoljeni tehnologijom koju imamo danas.

Oasis je privatna Proof-of-Stake Sloj-1 platforma pametnih ugovora sa više-slojnom modularnom arhitekturom koja omgućava skalabilnost, i fleksibilnost da dostave jeftine privatne pametne ugovore.

Ali Oasis funkcioniše da pruži jeftine i brze transakcije, skalabilnost, poverljivost, vlasništvo podataka, i fleksibilnost da bude otporna na promene budućnost jer razumemo šta će biti potrebno Web3 svetu u budućnosti.

Ako ste zainteresovani za građenje projekata na Oasis-u, možete da se prijavite za finansiranje u našem $235 miliona Fonda Ekosistema Sistema . Molim vas klik ovde da biste pročitali naše developer resurse.