Skip to content Skip to footer

Oasis Q2 2022 Inženjerska Ažuriranja

Poslednja tri meseca su bila veoma radna za naš inženjerski tim uprkos svim problemima oko crypto marketa.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis Q2 2022 Engineering Update

Rad je nastavljen širom naših ParaTime-ova, ali je i uložen napor da se pokrene novi poverljivi EVM-kompatibilni ParaTime pod nazivom Sapphire.

Napravili smo veliki pomak za naš Oasis Wallet (web verzija) najviše zato što će ovo biti buduća osnovna za kod za oba naša walleta: Web i Browser Ekstenzija.

Dobili smo ažuriranja platforme, kao i ažuriranja core platforme koji za cilj imaju poboljšanje platforme za sve koji grade na Oasis Mreži.

Pogledajte malo više tehničke stvari kroz koje smo prošli kroz Q2 ispod!

WALLET AŽURIRANJE

Naš Oasis Wallet — Web je doživeo veliki razvoj u Q2. Jedan od razloga je to što smo izabrali njegov kod kao osnova budućih kodova za oba naša wallet-a: Web i Browser Ekstenzija.

U Q2, merge-ovali smo 69 pull zahteva. Istaknuti su:

 • Korišćenje webext-redux za ekstenziju (#787).
 • Korišćenje Parcel-a za izgradnju ekstenzije i adaptaciju stvari tako da mogu da se grade na master grani(#805).
 • Uprošćavanje konfiguracije ekstenzije, env, i građenja skripti.(#830)
 • Refaktorisanje sidebar-a i pravljenje svih dugmića focusable (#821).
 • Dodatak slovenačkih i turskih prevoda (#277#808).
 • Dodavanje obaveštenja pre stakinga na top 20 validatora radi podrške decentralizaciji (#831).
 • Promenjen stil fokusa search address box-a i refaktorisanje u odvojene komponete (#844).
 • Popravljeno korišćenje prečica na tastaturi nakon kreiranja wallet-a (#864).
 • Prikazivanje samo send komponente transakcije za lične naloge(#865).
 • Dodat latin ext font da bi se popravili problemi sa renderovanjem fontova koji nisu latinice(#867).
 • Document release proces (#840).

Iako je budući osnovni kod Oasis Wallet — Web codebase, nastavljamo da poboljšavamo UX i stabilnost/otpornost našeg Oasis Wallet — Browser Ekstenzije.

U Q2, merge-ovali smo 15 pull zahteva i izbacili verzije 1.5.0 i 1.6.0. Značajnije promene su:

 • Fallback u gRPC kada slanje upita za informacije naloga ne uspe sa Oasis Scan API-em.(#257).
 • Blokiranje prihvatanja opasnih akcija (npr. transferovanje sredstava validatorima, depozitovanje na ParaTime stranog naloga, povlačenje novca sa ParaTime-a na strani nalog, depozitovanje u ParaTime do naloga podržanim Ledger-om.) (#271)
 • Ažuriran gas fee za ParaTime transakcije da budu u skladu sa skorašnjim poskupljenjem gasa na Emerald-u (#261#262).
 • Popravljeno potpistivanje transakcija nakon uvoženja sa kratkih privatnih ključeva(#273).
 • Jedino prikazuje ParaTime-ove Emerald i Cipher (#267).
 • Popravljeno prikazivanje grešaka sa background stranice(#272).
 • Popravljeni inferred types of promises i TransactionWrapper (#264).

PARATIME AŽURIRANJA

 • Korišćenje Emerald ParaTime-a u Q2 je zdravo i aktivno. Broj transakcija je smanjen zbog sve upešnijeg sprečavanja uključivanja pogrešnih transakcija u blokove. Korišćenje u junu 2022 je postepeno raslo sa vrhuncem od preko 300k transakcija po danu 7. juna i krajem meseca je broj bio između 35k i 100k transakcija po danu.
 • 65 noda pokreću Emerald ParaTime na Mainnet-u od 30. juna.
 • 30 noda pokreću Cipher ParaTime na Mainnet-u od 30. juna.

PARATIME RAZVOJ

Razvoj naših ParaTime-ova se dešava snažno i punom parom, u Q2.

Radili smo na našem novom poverljivom EVM-kompatibilnom ParaTime-u pod nazivom Sapphire ParaTime. Kod je open source i upravo je pušten u sapphire-paratime GitHub repo. Objavićemo ga na Testnet-u u julu 2022.

Ovde su dostignuća sa Runtime SDK razvoja:

 • Dodata podrška za potpisane upite (#984#980).
 • Dodata poverljiva podrška za naš evm modul (#855).
 • Dodata podrška za call envelope encryption na naš evm module (#926).
 • Dodata podrška za tagging skupih upita i nameštanje max gas-a koji će se koristiti kada se procenjuje gas dok se simulira txns (#865).
 • Dodata procena podesivog gasa kroz binary search podršku(#981).
 • Poboljšana EVM-kompatibilnost i dokumentovano više razlika u našem evm modulu. (#983).
 • Bump SputnikVM, Rust EVM implementacija koju koristimo, do verzije 0.35.0 (#997).
 • Dodate config opcije koje omogućavaju node operatorima da preciziraju vrednost max gas limita za koji su i dalje spremni da odgovore na evm.SimulateCall upit (#885).
 • U check tx, jedino se ažuriraju fee/nonce nakon uspešnog call-a. (#864).
 • Da bude u skladu sa promenama Oasis Core-a ParaTime schedule control, uvek odobrite schedule control u Runtime SDK(#888).
 • Propagate errors u WASM lib calls (#894).
 • Dodata opcionalna error propagation u core. EstimateGas (#972).
 • Dodata opcija da se ugasi gas used event emission (#944#1021).
 • Dešifrujte poverljive podatke poziva sa previous epoch ključem za lagani rad nakon tranzicije epoch-e (#1023).
 • Dodata podrška za WASM ugovr ABI sub verzije da bi se omogućila ABI evolucija bez prekidanja kompatibilnosti sa starijim već objavljenim pametnim ugovorima.(#984).

DEVELOPER PLATFORMA AŽURIRANJA

Naš Solidity & EVM-zasnovano okruženje pametnih ugovora je dostupno na Emerald ParaTime-u na Mainnet-u.

Emerald Web3 Gateway dozvoljava legacy Ethereum aplikacijama da komuniciraju sa Emerald-om bez modifikacija. U Q2, spojili smo 35 pull zahteva koji su se fokusirali na poboljšanje performansi, robustnosi i korisnosti i objavili verzije 2.1.0 i 2.2.0. Značajne promene su:

 • Poboljšanje efikasnosti keš memorije(#260).
 • Implementiranje keš odgovora (#242).
 • Dodat keš transakcije i keš primanja transkacija(#244).
 • Dodat log keš(#244).
 • Implementirana cena gasa zasnovana na oracle indeksovanim blokovima (#256).
 • Dodata podrška za konfigurisanje gateway-a da bi počeo indeksovanje na specifičnoj visini(#233).
 • Dodata podrška za Prometheus monitoring za API endpoint(#241).
 • Dodate metrike za PostgreSQL upite(#253).
 • Pravilna upotreba i propagate contexts kroz codebase (#240).
 • Dodat timeout za indeksovanje bloka (#238).
 • Upravljanje slučajeva gde su raniji sighting transakcija prošli neuspešno i kasniji uspešno (#207).
 • Upit max blok gas limita (#191).

Naš Rust & WebAssembly-zasnovano okruženje za razvoj pametnih ugovora je objavljeno na Cipher ParaTime-u na Testnet-u. Pogledajte naše Uputstvo za Pametne Ugovore da biste naučili kako da pripremite vaše okruženje za Cipher razvoj pametnih ugovora i kako da objavite pametne ugovore koristeći novi Oasis CLI.

Dodali smo novo Poverljivo Hello World iskustvo koje će vas voditi kroz pisanje i objavljivanje vašeg prvog poverljivog pametnog ugovora na Cipher-u!

Naša Dokumentacija na docs.oasis.dev je open source. Da biste doprineli, molim vas pogledajte https://github.com/oasisprotocol/docs i napravite pull zahteve!

CORE PLATFORMA AŽURIRANJA

Početak Q2 je označen sa Oasis Core 22.1 izlaskom 1. aprila, praćeno uspešnim Damask Upgrade-om 11. aprila.

Ipak, naša Core Platforma je nastavila da se razvija punom brzinom u Q2.

Radili smo na našem novom zvaničnom Oasis Indexer-u koji će indeksovati konsenzus Oasis Mreže i ParaTime transakcije u PostgreSQL bazama podataka i pružati lak pristup istorijskim podacima. Kod je open source i upravo izbačen u oasis-indexer GitHub repo. Uskoro ćemo preći na korišćenje Oasis Wallet-a kao preferirani backend za donošenje podataka.

Razvoj Oasis Core-a je nastavio velikim tempom.

U Q2, mergovali smo 132 pull zahteva. Značajna poboljšanja su ( neki su zakazani za Oasis Core 22.2 a neki su backport-ovani u 22.1.x):

 • Ponovo ispisan runtime transaction pool i processing flow da bi omogućili transaction sender tracking i per-sender limite outstanding transaction-a koje su dozvoljene u pool-u (#4665).
 • Poboljšana peer prioritizacija za fetching storage checkpoint chunks (#4671).
 • Različite ispravke za poverljiv runtime registration flow. (#4678#4683).
 • Mogućnost za compute execution node da se nose sa promenama konfiguracija dinamičkih key menadžera.(#4729#4715).
 • Poboljšan EnclaveRPC prootkol da dozvoli rutime-ovima da prijave peer feedback baziran na indikatorima higher-level prootkola da bi protokol bio više robustan (#4757).
 • Dodata podrška za poslednji Architectural Enclave Service Manager (AESM) protokol (#4711).
 • Defisan Intel DCAP bundle format atestiranja i implementiran v3 quote parsing i logika verifikacija u Go i Rust-u. Ovo će biti korišćeno za postepenu implementaciju potpune podrške za DCAP atestiranje što će omogućiti korišćenje treće generacije Intel Xeon CPU-ova. (#4720#4789).
 • Implementiranje Intel PCS client da dozvoli povrat TCB informacija i QE identitet koji je potreban kao deo DCAP quote procesa verifikacije (#4752).
 • Implementiran archive mode podrška (#4571).
 • Osigurano da svežina konsenzusnog stanja je dostavljena poverljivim runtime-ovima preko light client verifikacije i RAK registracije (#4741).
 • Skupljanje runtime log-ova i objavljivanje kao deo regularnih oasis-node log-ova(#4709).
 • Lakši uvid u status trenutnih noda i runtime. (#4669).

Ostanimo povezani!

Ako radite na Oasis Mreži i želite da vidite vaš progres uključen u sledećem mesečnom ažuriranju, molimo vas pošaljite nam mejl na info@oasisprotocol.org.

Pridružite se našem Discord-u i zapratite nas na Twitter-u!