Skip to content Skip to footer

Oasis NFT Program Preporuka Kreatora

Dobijte nagrade za dovođenje kreatora koju su fokusirani na zajednicu u Oasis NFT ekosistem.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: The Oasis NFT Creator Referral Program

Verujemo da NFT-ovi imaju potencijal za veliki broj upotreba, i da će igrati važnu ulogu u širem kripto/Web3 ekosistemu. Od NFT-ova za karaktere i predmete u igricama, preko NFT-ova specijalnih zajednica, umetničkih NFT-ova, do NFT-ova podataka, i više. Imajući ovo na umu, želimo da podržimo razvoj NFT ekosistema na Oasis Mreži kroz NFT program preporuka u kome može učestvovati cela zajednica.

Preporuke će biti skupljene kroz ovaj obrazac. Postoje dva puta koja možete da izabere kada želite da postavite novu NFT kolekciju na Oasis-u:

1) Warm introduction

Warm introduction put je za učesnike koji nemaju vremena ili sredstava da pokrenu projekat od inicijalnog upoznavanja do objavljivanja na Oasis native NFT marketu. Sve što je ovde neophodno jeste da se popuni obrazac i da se označi warm introduction i naš tim će preuzeti dalje. Neko od naših članova tima će pogledati aplikaciju i ako kolekcija prođe inicijalnu procenu, preporuka će biti prosleđen do nekog od native NFT marketa. Ako market odluči da prikaže kolekciju od preporučenog kreatora, dobićete 500 ROSE tokena.

2) Launch assistant

Drugi način je launch assistant gde su učesnici posrednici između kreatora i marketa, uspostavljaju vezu između njih i pomažu kroz ceo proces objavljivanja NFT kolekcija. Ovaj put je intezivniji i zahteva više napora od učesnika, nagrada za kolekciju koja je objavljena na nekom od native marketa je 2000 ROSE, za ovu nagradu postoji dodatni faktor .

Dodajemo faktor množenja na ponuđene nagrade zasnovano na obimu trgovanja, što je veći obim kolekcije, veća je nagrada za učesnika. Obim kolekcije će biti proveren 60 dana nakon objave i faktor množenja će se primeniti u skladu sa obimom i faktorima množenja u tabeli ispod. Ne zaboravite da učesnik u launch assistant putu i dalje treba da popuni obrazac i označi “Launch assist” da bismo mogli da pratimo napredak i isplatimo nagrade.

Faktor množenja zasnovan na obimu trgovanja:

Može se desiti da za neke kolekcije, period od 60 dana za proveru obima je previše kratak da bi se postigli predloženi obimi. U tim slučajevima, takođe imamo faktor moženja nagrade 5x ako kolekcija doživi obim trgovanja 10M ROSE bilo kada tokom trajanja programa.

Naravno, ne želimo da kreatori budu na gubitku u ovoj inicijativi. Tako da, ako ste kreator i planirate da objavite kolekciju na Oasis-u, možete sami sebe da preporučite i da primite nagrade sa jednog od puteva.

Da rezimiramo, postoje dva obavezna koraka koja moraju da se završe pre nego što je moguće pokupiti nagrade i to su:

  • Popuniti obrazac sa svim potrebnim informacijama preporučenog i NFT kreatora
  • Kolekcija preporučenog NFT kreatora je live na jednom od native Oasis NFT marketa

NFT program preporuke je odlična prilika za vas da budete uključeni u naš Oasis ekosistem i pomognete da dovedete neke od kreatora koje volite na našu mrežu. Neka krenu prijave!

Ovde možete naći obrazac za prijavu!