Skip to content Skip to footer

Oasis protocol i Knit Finance partnerstvo omogućava integraciju ROSE tokena u multichain platformu za cross-chain transakcije

Oasis protocol i Knit Finance partnerstvo omogućava integraciju ROSE tokena u multichain platformu za cross-chain transakcije

Mare Milojković

Mare Milojković

·

Follow

Published in

Oasis Foundation Serbian

·

3 min read

·

Sep 16, 2021

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis Protocol partners with Knit Finance to integrate $ROSE with their Multichain platform and issue wrapped K-ROSE for cross-chain transactions.

Oasis protocol fondacija im priliku da objavi da smo zakoračili korakom unapred ga dostavljanju DeFi-a masovnoj upotrebi sklapanjem partnerstva sa Knit Finance. Ovo partnerstvo će ROSE tokene Oasis mreže integrisati sa Knit Finance multichain platformom, i stvoriti umotane (wrapped) K-ROSE tokene koji će moći da se koriste u cross-chain transakcijama.

Oasis mreža je blockchain mreža koja omogućava privatnost i time pruža mogućnost za javne finansije i odgovornu ekonomiju podataka.

Knit Finance je jedinstveni decentralizovani protokol koji olakšava “umotavanje” (wrapping) tradicionalnih i kripto aseta uz pomoć pametnih ugovora i osiguranja, i omogućava njihovo trgovanje preko više blockchaina, mostova i tržišta stvarnog sveta.

Oasis fondacija i Knit Finance imaju isti cilj, a to je otvaranje DeFi prostora širim masama, i otključavanje potencijala od više triliona dolara u asetima.

Usavršavanje cross-chain transakcija

Ekosistem Oasis mreže čini decentralizovani blockchain na prvom sloju koji je jedinstveno skalabilan, svestran, efikasan i fokusiran na privatnost podataka. Mreža se sastoji iz dve glavne celine, koncenzus sloja, i ParaTime sloja.

Koncenzus sloj je skalabilan, siguran proof-of-stake koncenzus sa velikom propusnošću, kojim upravljaja decentralizovan set validatorskih čvorova.

ParaTime sloj čini mnoštvo paralelnih mašina (ParaTime-a), koji odvajaju okruženje za obradu i koje može da se dizajnira prema različitim ciljevima. Koncenzus i paratime slojevi rade u paraleli, i mogu da dostignu čak do 1000 transakcija po sekundi, po paratajmu.

Najznačajniji benefiti ekosistema uključuju:

Skalabilnost

Unikatna i jedinstvena skalabilnost Oasis mreže se postiže kroz nezavisni konsenzus i para time sloj, i nudi brže transakcije i veću propusnost od ostalih sličnih mreža

Fokusirana na privatnost

Oasis mreža je razvila prvi poverljivi i enkriptovani Paratajm, Cipher, koji podržava bezbedne pametne ugovore. Takvi pametni ugovori mogu da obrađuju transakcije na način koji čuva privatnost, što znači da niko ne može da vidi detalje transakcije. Između ostalog, ovo sprečava uobičajne probleme koji postoje u DeFi prostoru, poput botova koji preduprede vaše transakcije, ili majneri koji iskorišćavaju propuste u mreži (MEV).

Svestranost

Arhitektura Oasis Mreže pomaže poboljšavanju raznikolikosti aplikacija koje mogu da se razvijaju na blockchain tehnologiji. S obzirom da je svaki Paratime zaseban, i razvija se u odvojenem okruženju, on se dalje može usavršavati tako da se usmerava na posebne svrhe na optimalan načn.

Korak napred ka cilju dovođenja DeFi prostora širokim masama

Knit Finance protokol spaja raznovrsna tržišta u stvarnom svetu sa tržištima u kripto svetu kako bi omogućio pogodnun fluidnost imovine nad više blockchaina, koja je zasnovana na osiguranju. Cilj je da se DeFi oslobodi od ograničenja koja su nametnuta nedostatkom interoperabilnosti blockchain aseta, i time omogući pristup trilionima dolara u asetima koji će moći da se iskoriste u DeFi servisima. Knit veruje da su istinske DeFi moguće samo sa slobodnim kretanjem aseta kroz sve blockchaine.

Knit Finance takođe omogućava da se aseti iz realnog sveta, poput deonica, zlata i dekretnog novca, “dovedu” u DeFi ekosistem. Ponudom takvih mogućnosti bankama i individualcima, Knit se nada da još više ubrza tranziciju od centralizovanih ka decentralizovnim servisima.

O Oasis Protocolu

Oasis Protocol je blockchain platforma sa omogućenom privatnošću za javne finansije i odgovoru ekonomiju podatka. U kombinaciji sa visokom propusnošću i bezbednoj arhitekturi, Oasis Protocol može da osnaži privatne, skalabilne DeFi i time revolucionira javne finansije proširujući ih van trejdera i ranih usvajaoca do masovnog trižišta. Ove unikatne mogućnosti privatnosti ne samo da redefinišu DeFi, već kreiraju i novi tip digitalnog aseta nazvanog Tokenizvan Podatak, ovaj aset omogućava korisnicima da preuzmu kotnrolu nad podacima koje stvaraju i zarade stakovanjem u aplikacijama — kreirajući jedinstvenu odgovornu ekonomiju podataka.

Website | Telegram | Medium | Twitter | YouTube

O Knit finance

Knit Finance je jedinstveni decentralizovani protocol koji integriše svoj protokol za umotavanje (wrapp) preko više blockchaina, mostova, i tržišta u realnom svetu sa yield farmovanjem, pozajmnjivanjem, trgovanjem i margin servisima kroz pametne ugovore. Knit spaja više blockchaina (osim ethereuma), u omogućava da se i kripto aseti i aseti realnog sveta transferuju između tih blockchaina kao umotani (wrapped) tokeni.

Zapratite Knit Finance kroz oficijalne kanale:

TelegramMedium | Facebook | Reddit | LinkedIn | Twitter | Youtube | Github | Website