Skip to content Skip to footer

Oasis partnerstvo sa API3 donosi podatke van blockchain prostora u Oasis Mrežu

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis partners with API3 to bring off-chain data to the Oasis Network with a joint developer grant.”

Oasis Protocol fontacija je objavila partnerstvo sa Oracle servisom, API3. Ovim partnerstvom, API3 će da integriše svoju tehnologiju u mrežu kako bi podatke van blockchaina prosledio projektima koji se grade na Oasis Mreži. API3 i Oasis fondacija će sponzorisati subvencije za razvijanje i proveru Rust verzije AirNode servisa. Ovo će mnogim provajderima podataka koji su trenutno na AirNode omogućiti pružanje podataka projektima koji se grade na Oasis mreži.

O Oasis mreži

Oasis Protocol ima za cilj da decentralizovane finanseije približi masovnom tržištu; pružajući skalabilnost, omogućavajući privatne pametne ugovore i mogućnost tokenizacije personalnih podataka. Arhitektura mreže odvaja konsenzus od izvršavanja uz pomoć 2 sloja: sloj konsenzusa i sloj ParaTime komponente. Ako uzmemo u obzir da pametni ugovori čuvaju privatnost, shvatićemo da to otvara mogućnost tokenizovanja ekonomije za koji nije bila moguća tokenizacija zbog senzitivne prirode podataka koji bi bilo javno dostupni na blockchainu. Ugovori o nekretninama, privatni zdrastveni detalji, podaci o korišćenju interneta. . Sve su tu tipovi podataka koji bi mogli dase tokenizuju i prodaju bez otkrivanja privatnih informacija.

Kako bi se programerima olakšalo korišćenje ovih funkcija zaštite privatnosti, Oasis Labs, tim koji radi na Oasis Mreži je kreirao TypeScript SDK — Parcel koji omogućava da se vlasništvo nad podacima i pristup polisama lako implementiraju, a da se pritom podaci koriste na način koji čuva privatnost.

Subvencije Airnode integracije

Airnode prvostrani dizajn ima par jedinstvenih prednosti. Jedna od njih je mogućnost da svaki API provajder koji koristi Airnode, može da bilo kom podržanom blockchainu servisira podatke nakon što se inicijalna integracija završi. U prevodu, integracija će programerima omogućiti pristup informacija iz preko 125 izvora za korišćenje u decentralizovanim aplikacijama.

Zbog dizajna koji je neravistan od blockchain mreže, inicijlne alfa i beta verzije se adaptiraju bilo kom EVM kompatibilnom blockchainu, a integracije obično traju manje od jednog dana.

API3 trenutno ide ka tome da prošiti kompatibilnost Airnode time što će da pomogne u sponzorisanju subvencija za integrisanje za blockchain mreže koje nemaju EVM kompatibilnost, ili gde integracija bez EVM ima bolju funkcionalnost. Verujemo da će programeri svake blockchain mreže imati koristi od paketa API provajdera sa kojima mogu da prave decentralizovane aplikacije. Imajući u obzir konstantnu dostupnost u više blockchain mreža, programeri koji rade na više mreža, imaće dosta olakšan posao. Ako želite dodatne informacije u vezi ovoga, ili biste hteli da se prijavite za subvenciju, pošaljite emal Oasis timu.

“API3 je uzbuđen što radi sa Oasis Fondacijom kako bi integrisao Airnode u Oasis mrežu. Kreiranje Rust Airnode verzije će omogućiti dublju integraciju, koja će da usavrši selekciju podatka koji programeri uz pomoć Parcel SDK mogu da integrišu u svoje dAplikacije.” Heikki Vänttinen, API3

“Isporuka van-mrežnih podataka do Cipher ParaTime uz pomoć Rust kompatibilnog Airnode čvora će biti od znatne koristi za našu zajednicu programera. Ugrađena podrška za API3 u Oasis Mreži je sledeći jasan korak za saradnju ova 2 projekta. Naša zajednička subvencija će sigurno biti od koristi obostranim zajednicama. Takođe prikazuje snagu i viziju našeg partnerstva na duge staze.” Ekin Tuna, Oasis Protocol Foundation

Oasis linkovi

Twitter — https://twitter.com/OasisProtocol

Telegram — https://t.me/oasisprotocolcommunity

Website — https://oasisprotocol.org/

YouTube — https://www.youtube.com/channel/UC35UFPcZ2F1wjPxhPrSsESQ

Medium — https://medium.com/oasis-protocol-project

API3 linkovi

Forum — https://forum.api3.org

Twitter — https://twitter.com/API3DAO

Telegram — https://t.me/API3DAO

Discord — https://discord.gg/qnRrcfnm5W

Github — https://github.com/api3dao

Reddit — https://www.reddit.com/r/API3/