Skip to content Skip to footer

Messari izveštaj ističe Oasis kaoWeb3 Destinaciju

Skoro, Messari izveštaj se bavio time kako Oasis rešava više od tracionalnih sloj 1 blockchain problema dok platforma cilja da se ostvari u Web3 budućnosti.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Messari Report Highlights Oasis as Web3 Destination

Oasis Mreža je Proof-of-Stake Sloj 1 platforma pametnih ugovora sa višeslojnom modularnom arhitekturom. Viosoko je cene venture kapitalisti, Oasis-ov ROSE token je drugo najčešće čuvano sredstvo 82 fondova koje je Messari pratio kroz H1 2022.

Oasis-ova infrastruktura je sa namerom građena da reši tradicionalnu blockchain trilemu — rešenje za skalabilnost, decentralizaciju i sigurnost.

Ipak, u skorašnjem izveštaju kripto istraživanja i kompanije podataka Messari, Oasis je identifikovan da se bavi nadolazećim problemom koji može da zadrži blockchain od toga da bude stub Web3-a: privatnost.

Blockchain prihvatanje, i rastući trend prema Web3, je video nadolazeće korisnike koji traže privatna rešenja za njihove aktivnosti ili osetljive podatke. Manjak poverljivosti u trenutnoj okolini bi mogao da uspori dalje prihvatanje novih tehnologija, posebno Web3 budućnosti.

Očekivano je kako prihvatanje raste, nove platforme koje imaju privatna rešenja mogu početi eksponencijalno rasti. I, kao što Messari izveštaj kaže:

“Sa svojom unikatnom arhitekturom i razvijanjem poverljive tehnologije računanja, Oasis Mreža posađuje seme za rast otvorene, odgovorne ekonomije podataka sa privatnošću.”

Ceo izveštaj je ovde, ali će biti kratko sažet ispod, biće pomena o: stanju Oasis Mreže, pregled ekosistema, infomacije o poslednjim ParaTime-ovima, kompetitivna okolina i dalji put.

Stanje Oasis Mreže

Messari je pogledao određene parametre na Oasis Mreži. Iako su našli da je vrednost ROSE tokena opala upola zajedno sa generalnim padom marketa, primetili su relativno zdravu likvidnost ROSE tokena.

Sa dnevnim obimom trgovine između $100 miliona do $500 miliona, iznosilo je ~$125 miliona u obimu trgovine prosečnog YTD, u vreme objavljivanja.

Dodatno, korišćenje mreže je videlo vidljivi rast.

Na početku 2022, Konsenzusni Sloj mreže je u proseku viđao ispod 10,000 transakcija po danu. Do polovine Januara, transakcije su skočile na preko 140,000, što predstavlja skok od oko 2,600%.

U vreme izveštaja, 110,000 dnevnih transakcija je bežalo YTD proseku od 100,000, što opet ukazuje na rast.

U Martu, konsenzus se sastojio od 153,000 aktivnih adresa i procesovao 7 miliona transakcija u agregatu. Dalje, lansiranje Emerald ParaTime-a ove godine je video čak 3.8 miliona transakcija u jednom danu, dižući prosek na oko 650,000 transakcija po danu.

Pregled Ekosistema

Jedan od najznačajnijih pokretača rasta ekosistema je bio izlazak Emerald ParaTime-a. Ovaj EVM-kompatibilni sistem je esencijalan za pokretanje Solidity-zasnovanih pametnih ugovora i znači da bilo koji token razvijen za Ethereum može da migrira kroz postojeću bridge infrastrukturu.

Imajući EVM okolinu na Oasis-u znači da je jednostavno za dApp-ove da migriraju na Oasis ili da koriste i rade sa platformom. Emerald dozvoljava da ERC-20 token standard bude pokrenut native na Mreži.

Novi ParaTime-ovi

Prateći uspeh Emerald-a, Oasis ima dva dodatna ParaTime-a spremna da prate. Parcel ParaTime i Cipher ParaTime.

Parcel je sistem koji čuva, upravlja i računa poverljive podatke. Tako što integrišu Parcel SDK u svoje aplikacije, developer-i mogu da inkorporiraju privatno čuvanje, upravljanje, i računanje podataka. Ovo je Tokenizovani Data engine, koji može da pretvori bilo koji fajl podataka u NFT, na primer.

Sa Parcel-om, Oasis za cilj ima da neguje odgovorno društvo podataka koje koristi Tokenizovane podatke. Davaoci podataka na Oasis Mreži će moći da koriste svoje Tokenizovane podatke za zarađivanje nagrada od aplikacija koje analiziraju ili kontrolišu kako se njihove osetljive informacije koriste na različitim servisima.

Trenutno, Parcel je permissioned ParaTime koji koriste preduzeća poput Binance, Genetica, and BMW.

Cipher ParaTime je sistem poverljivih pametnih ugovora koji će izaći ove godine. Cipher je predlog osnovne vrednosti Oasis-a koja će podržati WebAssembly pametne ugovore koji čini poverljivo računanje mogućim.

Kompetitivna Okolina

Messari, kroz analizu konkurenata, pokazao je da Oasis ima neke niže metrike u odnosu na top 5 protokola po TVL-u. Ipak, izveštaj ukazuje da je ključ da se preskoči ovaj jaz, predlog privatne vrednosti i kako to može dovesti mrežu do Web3 destinacije.

Dodatno, postoje par ključnih stvari koje su pokazane.

Oasis je objavio svoj konsenzusni sloj kasnije nego većina top sloj 1 mreža. Takođe nije objavio EVM ParaTime do Januara ove godine. Poslednje, niko od konkurenata nema poerljivo računanje kao centar svog ekosistema.

Kada je Messari procenio svaku od ostalih mreža tokom istog perioda, Oasis je doživeo veći rast u TVL nego bilo koji od top lanaca. Od početka godine do marta, Ethereum je iskusio 23% pad u TVL, dok je Oasis iskusio 192% rast.

Put ispred

Na kraju, Messari izveštaj ukazuje na put za Oasis Mrežu, i našli su da prati put. Messari prelaže Oasis-u:

  • Nađite strategije da objavite dodatne ParaTime-ove uspešno
  • Održite rast
  • Jurite šanse da popunite prazninu sa zrelijim mrežama

Oasis već ima Cipher i Parcel ParaTime-ove na putu ka mreži. Dodatno, Oasis Fondacija uspela sa grupom podržavaoca, uključujući Binance Labs, Pantera, Dragonfly Capital, i drugima, da skupi oko $235 million fonda za developer-e i projekte koji hoće da grade na Oasis Mreži.

Oasis Fondacija takođe radi sa razvojinim timom preko Odobrenja i DevAccelerator programa da grade aplikacije i integrišu ih povrh mreže. Kao rezultat ovih programa, postoje desetine onih koji već aktivno grade.

Na kraju, Oasis Mreža je implementirala strategiju da gradi zajednicu kroz Ambasador Program i Program Uinverziteta.

Oasis ima organizovani ekosistema fondova, odobrenja, accelerator program, i programa zajednice da bi smanjili rizik mreže tako što šire mrežu infrastuktura i aktivnost mreže za dalju budćnost.

Da biste pročitali ceo izveštaj, molim vas klik ovde!