Skip to content Skip to footer

Demistifikacija Blockchain Paradoksa Privatnosti — Kako je Oasis Ovo Rešio?

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Demystify the Blockchain Privacy Paradox — How Oasis Solves This

Lična privatnost i privatnost podataka su novi trendovi koji su zavladali primarno zbog grešaka Web2. Pojedinci ne žele više da dozvoljavaju internet gigantima potpun i neometan pristup njihovim podacima i traže nove načine da ih zaštite.

Kao deo promena iz Web2 u Web3 gde će privatnost podataka biti imperativ, mi u Oasisu se spremamo da dovedemo blockchain dotle iako neki misle da je privatnost na blockchain-u paradoks.

Stvari se već menjaju na nivou zakona. Jedan primer je EU zakon General Data Protection Regulation (GDPR), gde su zaštita podataka i privatnost navedeni kao osnovno ljudsko pravo. Ipak, ljudi žele da tehnologija, ne sudovi, štite njihovu privatnost.

Blockchain tehnologija je izabrana kao kandidat za zaštitu podataka i privatnosti. Ali, neki od osnovnih principa blockchain-a ga čine limitiranim za privatnost. Nepromenjivost, transparentnost i praćenje rade protiv blockchain-a i donošenja privatnosti u Web3. Jedan argument je da blockchain-ov manjak privatnosti smanjuje njegov potencijal kao pokretač Web3-a.

U Oasis-u, razumemo važnost uloge privatnosti i vlasništva nad podacima u Web3 svetu. Zbog toga, naša misija je da stvorimo privatnu blockchain platformu koja može da razbije ovaj paradox privatnosti.

Oasis je odlučio da reši blockchain paradox privatnosti tako što stvara privatnu, skalabilnu, Proof-of-Stake Sloj-1 blockchain mrežu koja je EVM kompatibilna, fleksibilna, i spremna na budućnost u Web3 svetu.

Šta je Paradox Privatnosti Blockchain-a?

Kod javnih blockchain-ova, svako može da pristupi celoj istoriji transakcija na chain-u. Ovo je urađeno da bi se osigurala sigurnost chain-a jer svaka osoba ima jednake šanse da proveri tačnost informacija.

Ovo postaje problematično kada su informacije koje se čuvaju lične i osetljive. Pojedinci koji ne žele da njihovi podacu budu javni neće koristiti javne blockchain-ove. Dodatno, postaje zakonski izazovi kada se podaci čuvaju nepromenjivi na blockchain-u poput GDPR i drugih zakonskih zahteva koji zahtevaju da podaci mogu da se brišu.

Nepromenjivost je takođe problematična kada se koristi blockchain za privatnost podataka. Zapisi jednom objavljeni na blockchain ne mogu da se obrišu, ali većina modernih zakona privatnosti daju pojednicu “pravo da bude zaboravljen”. Kako može pojedinac ili vlasnik podataka da koristi svoje pravo da bude zaboravljen kada su informacije zapisane na blockchain ledger-u večne?

U Oasis-u, radimo na tome da rešimo mnoge poteškoće u blockchain-u dok se još uvek držimo osnovnih principa. Oasis je i dalje javan, nepromenjiv, decentralziovan i nudi Web3 privatnost zahvaljujući tehnologiji privatnosti.

Već smo ušli u svet gde je zaštita podataka i privatnosti vraćena u ruke pojedinaca zahvaljući zahtevima ljudi da ne budu više iskorišćavani. Zakoni prate ovo, ali odgovarajuća tehnologija koja šiti podatke je potrebna da bismo obezbedili Web3 ideale suvereniteta podataka. U Oasis-u, želimo da promenimo ovo i da dovedemo blockchain u Web3 svet gde je privatnost osnovni stub.

Kako Oasis Čuva i Štiti Privatnost

Arhitektura Oasis Mreže omogućava blockchain u Web3. Koristimo modularnu arhitekturu koja odvaja konsenzus i pokretanje pametnih ugovora u Konsenzusni Sloj i ParaTime sloj.

Odvajanje ovih slojeva omogućava ParaTime-ovima da obrade transakcije različite kompleksnosti paralelno sa zajedničkim konsenzusom. Takođe nudi izuzetnu fleksibilnost i potencijal da inkorporira promenjivu privatnu tehnologiju koja može da razbije paradoks privatnosti blockchain-a.

Trenutno unutar Oasis Mreže, postoje dva poverljiva ParaTIme-a — Cipher i Sapphire. Dodatno, postoje API za upravljanje podacima u Parcel-u koji pomaže da tokenizacijom podataka i stvaranju stvari poput Poverljivih NFT-ova, koji imaju stvarnu ulogu u Web3-u

Cipher: Poverljivi WebAssembly-Kompatibilni ParaTime

Cipher je ParaTime Oasis Mreže koji podržava poverljive pametne ugovore. U poverljivom ParaTime-u poput Cipher-a, od noda se zahteva da koriste sigurne računarske tehnologije pod nazivom Trusted Execution Environment (TEE).

TEE-i su analogni crnoj kutiji za izvršavanje pametnog ugovora. Sa korišćenjem key management-a, šifrovani podaci ulaze u crnu kutiju zajedno sa pametnim ugovorom, gde se podacu dešifruju, obrađuju od strane pametnog ugovora, i onda šifruju pre nego što se pošalju van crne kutije.

Ovaj proces osigurava da podaci ostaju poverljivi i da se ne prikazuju operaterima noda ili developer-ima aplikacije, ostajući tako stvarno i potpuno privatni korisnici.

Imanje poverljivog ParaTime nudi dApp graditeljima koji žele da pruže privatnost mesto da grade ka Web3 budućnosti. Postoji nova potražnja od pojedinaca i zakonadavaca da se privatnost čuva. Oni koji grade osnove Web3-a ovo mogu da rade sa Cipher-om dok guraju blockchain u novo doba.

Sapphire: Poverljivi EVM-Kompatibilni ParaTime

Blockchain Paradoks, kao što smo diskutivali, usporava blockchain-ov put ka Web3-u. Stvorili smo Cipher da bi razbio ovaj paradoks i omogućio blockchain-u da se koristi u Web3 jer može da očuva i zaštiti privatnost.

Videvši dubinu i širinu EVM developer zajednice, primetili smo da Solidity developer-i imaju manjak opcija za građenje privatnih aplikacija, i radili smo na tome da im ovo omogućimo.

Sapphire je Poverljivi EVM ParaTime koji dozvoljava solidity developer-ima poznato okruženje za građenje sa tehnologijom privatnosti. Time što grade na Sapphire-u, developer-i će imati pristup Oasis-ovoj tehnologiji privatnosti svetske, koja će da im omogući da budu deo nove odgovorne ekonomije podataka koju želimo da oformimo.

Parcel na Delu

Na kraju, Parcel, set API-a za upravljanje podacima, već pokazuje impersivnu upotrebu za blockchain u Web3 svetu. Kroz ovu tehnologiju privatnosti, uspeli smo da kreiramo Poverljive NFT-ove.

Poverljivi NFT-ovi funkcionišu poput običnih NFT-ova ali takođe čuvaju pristup do podataka, koji su potpuno privatni. Ovi NFT-ovi koriste Parcel za poverljivost, što znači da se podaci čuvaju na full permissioning i računarskom sloju, dozvoljavajući mnogo više funkcionalnosti i mogućnosti.

Dobar primer Poverljivih NFT-ova se vidi u “Army of Minions” NFT Kolekciji od bishop-a na Oasis-u. Vlasnici ovih NFT-ova imaju ekskluzivan pristup prožimajućim matematičkim funkcijama — podaci koji potkrepljuju slike koje vidimo — koji su kreirali Minione.

Da bismo dalje prikazali kako osoba može da kontroliše poverljive NFT-ove, Profesor George Church, suosnivač Nebula Genomics i profesor genetike na Harvard Medical School. Je mint-ovo NFT svojih genomskih podataka, sa podacima koji su na Oasis Mreži.

Inspiraciji za ovaj potez je došla iz razmišljana kako genomični i zdrastveni podaci mogu da se dele i monetizuju na fer način dok su sigurni, privatni i u kontroli vlasnika podataka.

Blockchain Može Da Gurne Web3 Napred

Trenutna generacija blockchain-ova se bori sa svojim problemima — poput skaliranja i dezentralizacije — ali kako stvari napreduju, takođe se bore i sa manjkom aplikacija.

Videli smo malu primenu za blockchain u današnjem svetu, ali još uvek nije bilo moćnih aplikacija, i napredak u tehnologiji je usporio. Kako napredujemo iz Web2 u Web3, velika promena će se desiti gde tehnologija treba da prihvati nove ideale.

Jasno je da privatnost, i sa njom povezan suverenitet nad podacima, je jedan od takvih ideala koji su iskorišćavani na Web2 i koji će morati da budu zaštićeni u Web3. Ali, blockchain paradoks je taj koji se usporio napredak tehnologije ka Web3.

U Oasis-u, mi smo identifikovali privatnost kao pokretača blockchain inkluzije u Web3 i radimo na tome da je inkorporiramo. Sa našom modularnom arhitekturom i fleksibilnim slojem dva sa privatnom tehnologijom, možemo da razbijemo blockchain paradoks i pružimo protokol koji može da odgovori na zahteve sledećeg ciklusa interneta.