Skip to content Skip to footer

XDAO je objavio prvi Multi-Sig Wallet na Oasis Mreži

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: XDAO launches 1st Multi-Sig Wallet on Oasis Network

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je XDAO nedavno objavio prvi Multi-Signature (Multi-Sig) Wallet na Oasis Mreži

Šta su Multi-Sig Wallet-i?

Multi-Sig wallet-i zahtevaju barem dva privatna ključa da bi se transkacija potpisala i izvršila, koji, za vlasnika wallet-a, smanjuje rizik i pruža zaštitu ako je kontrola nad wallet-om izgubljena.

Još važnije, Multi-Sig wallet-i omogućavaju organizacijama da konstruišu kompleksna pravila trošenja koja uključuju različite strane što je kritičani sigurnosni feature mnogih blockchain projekata. Time što je XDAO omogućio ovaj novi feature na Emerald-u, EVM kompatibilan ParaTime na Oasis-u, omogući će DeFi, P2E, NFT, i DAO projektima većih razmera da izdaju sigurno na Oasis Mreži.

Šta je XDAO?

XDAO je multi-chain Decentralizovana Autonomna Organizacija (DAO) builder. To je platforma gde bilo ko, uključujući DeFi, NFT, GameFi, itd., developere, ima mogućnost sa lakoćom da kreira i upravljava DAO-ima za minut. Ovo se događa korišćenjem XDAO-ovog Multi-Sig, DAO tooling feature-a, i naprednog DAO Smart Contract modula.

Ali, mnogo je više od Multi-Sig wallet-a. XDAO je potpuno prilagodljiv alat koji može da se koristi za zajedničko upravljanje kripto sredstvima i DeFi projektima na različite načine, uključujući:

 • Pun ili delimični menadžment DeFi projektnih trezora
 • Trezor plata/marketinški trezor za bilo koju blockchain organizaciju
 • Program subvencija/trezor za lov na bug-ove
 • Investiranje u DeFi sa ukupnim sredstvima
 • Investiranje u NFT i GameFi
 • Dobrovoljne svrhe
 • Zajedničko učestvovanje u bilo kom Allocation, IDO, Launchpad
 • Upravljanje porodičnim trezorom i mnogo drugih načina upotrebe

Kada je DAO uspostavljen na XDAO, odluke se donose određivanjem kvoruma, i transakcije mogu jedino biti aktivirane kada se dosegne zadati cilj. DAO kreatori i menadžeri dobijaju prava na upravljanje (glasanje), dok investitori imaju svoje deonice u DAO ali bez prava na glasanje.

Odlike DAO alata uključuju:

 • Tokeni upravljanja: Mint GT, Burn GT, Move GT, Disable i Freeze GT Minting, i Disable i Freeze GT Burning
 • LP token: Inicijalizujte Public Offer, Kreirajte Private Offer, Promenite LP Minting Status, Promenite LP Burning Status, Freeze LP Minting Status, Freeze LP Burning Status
 • Transfer & Approve: Pošaljite ROSE, Pošaljite Token, Odobrite Token
 • Permitted & Adapters: Dodajte Permitted, Dodajte Adapter
 • Kvorum: Promenite Kvorum
 • Prilagodljive transakcije

Zašto Oasis Mreža?

Emerald, je EVM kompatiblni ParaTime Oasis Mreže, i omogućava laku integraciju sa EVM-baziranim DApp-ovima, kao što su DeFi, NFT, Metaverse, i kripto gejming. Od svog izlaska u novemberu 2021, rast mreže je hitro skočio.

Kao vodeći privatni i skalabilni layer-1 blockchain, Oasis Mreža je idealna zaDeFi. Nudi instant završnost transakcije, 99% niži gas fee u odnosu Ethereum, visok throughput, zaštita privatnosti, i odbrana protiv MEV.

Šta je sledeće?

Ova objava je samo početak partnerstva XDAO i Oasis-a.

XDAO treba da dodeli datume objave sledeća tri modula na Emeraldu:

 1. Privatni izlazi
 2. Dividende
 3. Isplate

U budućnosti, imaju nameru da objave mnogo feature-a poput Vesting-a — Freeze LP tokene za investitore i izdavati ih u jednakim delovima sa frekvencijom;

Kompenzacija gasa— Nadoknada za utrošeni gas članova tima

Tx kombinacije—Uradite mnogo akcija u ime DAO-a u jednoj transakciji;

Telegram Bot — Dobijte Telegram notifikaciju svaki put kada se neka akcija dogodi u DAO-u;

Timelock — Module koji se ponaša kao timelocked kontroler. Ovo daje vreme članovima DAO-a da izađu pre nego što se primeni potencijalno opasno održavanje;

GT Delegacija — Premestite vaše GT tokene vašem partneru neko vreme, u medjuvremenu ne možete da glasate;

Automatizacija transakcija — Automatizacija egzekucije transakcija kada su određeni uslovi ispunjeni;

Ovi moduli omogućavaju DAO-ima još veću mogućnost prilagođavanja njihove arhitekture ka onoj koja najviše odgovara njihovoj nameni.

Dodatno, ako je DAO-u potreban modul koji XDAO nije još uvek kreirao, developeri mogu da kreiraju svoj koristeći XDAO-ov custom module feature.

Gradi na Oasis Mreži Danas

Oasis je uvek spreman da dočeka nove projekte na Mreži, imamo Oasis program novčanih odobrenja kao i preko $200 miliona u fondu ekosistema da bi smo vam pomogli da počnete. Za više informacija, klik ovde.