Skip to content Skip to footer

Šta možete izgraditi sa prvim poverljivim EVM u industriji-Sapphire-om

Blockchain prostor teži da se proširi u Web3 sa DApp-ovima i rešenjima spremnim za sledeću generaciju interneta. Ipak, postoje pravi problemi oko digitalne privatnosti koja postoji na blockchain-u sa ovim prelazom ka Web3.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: What You Can Build With the Industry’s First Confidential EVM — Sapphire

Privatnost ličnih i osetljivih informacija, poverljivost, lična kontrola podataka, kao i suverenitet, su osnove Web3, ali javni blockchain-ovi, poput Ethereum-a, ne mogu ponuditi ni osnovni oblik privatnosti.

Na primer, ako želite da koristite decentralizovani ID na Ethereum-u i da interagujete sa DApp-ovima koji treba da potvrde gde živite, ovo je moguće, i ima smisla da se koristi u nekim slučajevima. Ipak, trebate takođe da prihvatite da sve vaše lične informacije postaju javno dostupne na chain-u, ako želite da održite on-chain integritet, zbog izvršavanja pametnih ugovora.

Drugi osetljivi i lični podaci bi morali da budu javni ako bi se blockchain koristio u drugim sektorima, poput zdravstva. Ako bi se zdravstvene DApp gradile na javnom lancu, svi vaši lični podaci bi postali javni ako se podaci ne čuvaju van lanca, da ne pominjemo informacije koje su obično rezervisane za vašeg doktora; totalno uništenje poverenja klijenta.

Zato smo kreirali Sapphire, prvi u industriji i jedini poverljivi EVM-kompatibilni runtime. Sa Sapphire-om, poverljivi pametni ugovori mogu biti izgrađeni da sačuvaju osetljive zdrastvene podatke, finansijske informacije, ili bilo koje ID podatke privatnim, omogućavajući novu upotrebu koja je perfektno namenjena za Web3.

Dodatno, možemo da primimo veliki broj blockchain builder-a u Web3 tako što im dajemo šansu da grade poverljive DApp-ove u Solidity-u.

Ostaje pitanje, šta može biti izgrađeno sa Sapphire-om?

Ispod ćemo prikazati neke upotrebe za poverljivi runtime što je poznato i popularno za mnogo blockchain developer-e. Od DeFi-a do Gaminga, NFT-ova, DID i Social.

Širenje Web3 DApp-ova

U svojoj osnovi, Sapphire omogućava developer-ima da grade pametne ugovore koji čuvaju privatnost. U zavisnosti od toga za koji aspekt se developer odluči da bude privatan, ugovori mogu da se prave u čitavom spektru poverljivosti, od potpune do parcijalne.

Sapphire je moćan novi alat za Solidity developer-e koji može mnogo da proširi opseg Web3 Dapp-ova koji mogu da se izgrade.

Neke od oblasti za koje mislimo da imaju veliki potencijal:

DeFi

Dodavanje poverljivosti u DeFi omogućava nove mogućnosti koje Web3 zajednica traži već duže vremena.

Na trenutnim EVM-ovima, ko god želi može da otvori block explorer i da vidi da je specifični wallet interagovao sa DEX pametnim ugovorom i trgovao — i vidi se sa čime je trgovano.

U DEX na Sapphire-u, moguće je očuvati privatnost određenih asepkata transakcije. Možete da sakrijete slippage parameters set i napravite MEV-otporan DEX jer ne bi postojala mogućnost za sandwich napade.

DeFi takođe se dobro slaže sa jednim ključnom upotrebom Sapphire-a — Decentralizovani ID (DID). Omogućavajući DID informacije, poput kreditnog rejtina, na blockchain, decentralizovano pozajmljivanje postaje mnogo dostupnije i zanimljivije masovnom marketu. Sa trenutnim javnim blockchain-om, ovo pozajmljivanje nije idealno jer ljudi ne žele da objave privatne kreditne rejtinge o sebi na blockchain da budu dostupni svima na uvid.

Sa Sapphire-om, decentralizovano pozajmljivanje postaje mnogo praktičnije jer podaci postaju potpuno poverljivi i tako omogućavaju unikatne protokole za pozajmljivanje koji nude nedovoljno obezbeđene zajmove. Verujemo da Sapphire omogućava da DeFi naraste do novog nivoa i da se probije dalje.

Gaming

Mnogo vrednosti čeka da bude dodato u Web3 gaming sektor dodavanjem poverljivosti, jer najpopularnije Web2 igre imaju neke privatne komponente. Čak nešto prosto poput igri sa kartama se igra pod pretpostavkom da igrači ne mogu da vide tuđe karte.

Blockchain je prikazan kao način da se igre karata i igre šansi načine više fer zbog transparentnosti. Ipak, ista transparentnost može da se koristi za davanje nefer prednosti drugim igračima ako igra ostaje on-chain.

Da bi se održala transparentnost, i zadržala poverljivost u igrama i igrama na šansu, dosta igara mora da pređu na off-chain okruženje. Ovo ima svoje prednosti i mane jer pomeranjem poverljivih elemenata u off-chain okruženje, oni gube svoj visoki integritet koji blockchain nudi.

Decentralizacija i mogućnost sastavljanja su prednosti koje dolaze sa Web3 igrama on-chain. Sa Sapphire-om, Web3 igre neće morati da prave ove žrtve jer se podaci mogu čuvati privatno on-chain.

NFT-ovi

NFT-ovi su postali važan zupčanik u blockchain i kripto ekosistemu, kao i deo mainstream digitalnog života. Ipak, kao sa bilo kojim novim Web3 sektorom, postajo je otpor kod korisnika. Jedan od tih otpora za NFT prostor jeste minting process.

Kada je popularna NFT kolekcija mint-ovana, često je gužva na blockchain-u, i, zbog toga, gas se baca jer se ljudi takmiče da mint-uju kolekciju.

Ovo smo skoro videli u Yuga Labs prodaje zemlje za njihovu “Otherside” Metaverse igru. Ovaj mint je kreirao jednu od najvećih cena gasa u istoriju Ethereum mreže: Investitori su potrošili preko $176 million na fee u prva 24 sata.

I dalje, ne postoji dobar način da se uradi NFT mint na EVM lancima a da to bude fer i ne rezultira “ratovima gasa”.

Sapphire-ovi poverljive karakteristike bi mogle da pomognu sa ovim. tako što omogućavaju poverljivost, veću sofisticiranost mehanizma aukcije, poput second price aukcije ili candlestick aukcije, omogućavajući mnogo manje haotično i više fer mehanizam aukcije i mint-a za NFT prodaje.

Oasis takođe nudi Poverljive NFT-ove na Sapphire-u. Ovi NFT-ovi nude dodatnu funkcionalnost i upotrebu za NFT-ove, što će ih spremiti za Web3 svet. Na primer, poverljivi NFT-ovi su korišćeni od strane umetnika i matematičara bishop, u svojoj poverljivoj NFT kolekciji: Army of Minions. U ovoj NFT kolekciji, vlasnici NFT-a takođe imaju pristup prožimajućim matematičkim funkcijama koje su kreirale Minione, koje se čuvaju kao privatni podaci.

Decentralizovani Identitet

Decentralizovani identitet može da revolucionizuje Web3 prostor jer idenitet može da se koristi širom interneta bez straha od narušenja privatnosti.

Sa DID, DApp-ovi mogu da whitelist-uju i akredituju korisnike bez rizika da naruše privatnost. Trenutno, sa javnim blockchain-ovima, veoma je teško implementirati DID jer su podaci često veoma senzitivni. Mogu da uključuju imena, godine, adrese, finansije, itd., što korisnici verovatno ne žele da povezuju sa svojim wallet-om da bi svi videli.

Robustni i sigurni DID system omogućava napredam Web3-a, posebno kada je uparen sa poverljivom EVM kompatibilnošću.

Društveno

Društvena primena može masovno da benifituje od Web3, ali tek trebamo da vidimo značajne primene. Dosta toga je vezano za probleme sa građenjem potpuno decentralizovane Web3 socijalne mreže.

Sapphire-ova poverljivost može da reši neke od ovih problema. Sa aplikacijama poput Facebook ili Twitter, jedan od osnovih karakteristika je mogućnost da vaš sadržaj bude vidljiv samo određenim ljudima. Ovo trenutno nije moguća na javnom blockchain-u — korisnici ne mogu da biraju ko može i ko ne može da vidi njihov profil i sadržaj.

Sa Sapphire-om i poverljivim pametnim ugovorima, postaje moguće jer ovi pametni ugovori mogu da zadrže određene aspekte sakrivenim u zavisnosti od parametara.

Nije samo ograničeno na socijalne mreže. Takože postaje moguće replikovati platforme sa sadržajem koje se plaćaju poput Patreon po istim principima.

Kreiranje Web3 EVM developer-a

Potencijala upotreba za poverljive DApp-ove se još uvek otkrivaju, i samo smo zagrebali površinu. Ono što je jasno je da postoji stvarna potreba za poverljivšću u Web3 tehnologiji. Trenutno stanje javnih blockchain-ova, posebno EVM chain-ova gde mnogo developer-a gradi, nije prikladno za Web3.

Sa Sapphire-om, otvaramo novi svet mogućnosti za blockchain da skalira u Web3, ali radimo to uz pomoć Solidity developer-a. Ako želite da budete jedni od prvih koji grade poverljive DApp u Solidity, idite na Keep it Confidential Hackathon page ovde!

Pridružite se Discord-u i pratite nas na Twitter-u!