Skip to content Skip to footer

Predstavljanje Cipher ParaTime

Potpun ParaTime na Oasis mreži, sa omogućenom privatnošću

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Introducing the Cipher ParaTime.”

Uzbuđeni smo da predstavimo Cipher ParaTime, novo okruženje Oasis mreže koje podržava pametne ugovore. Cypher ParaTime je trenutno u testnet fazi, sa udruženim strastvenim validatorim koji drže nodove i otkriva bugove pre mainnet lansiranja. Cipher ParaTime će omogućiti nove funkcije i mogućnosti Oasis mreže. No, hajdemo se prvo osvrnuti na Oasis arhitekturu u celini.

Mnoštvo ParaTime komponenata

Jedna od stvari koje Oasis mrežu čine tako brzom je njen fundametalni dizajn. Ostvarivanje konsenzusa (održavajne nepromenjivog registra transakcija) je razdvojeno od računarskih operacija. Poput Polkadot lanaca, ovo omogućava mnoštvo računarskih okruženja (ParaTimes komponenata) koji postoje i rade paralelno — svaki od njih upisuje rezultate transakcija u konsenzus sloj. Svako može da napravi ParaTime koji je prilagođen posebnoj potrebi programera.

Trenutno na Oasis mreži postoje dve ParaTime komponente.

  • Parcel ParaTime: ParaTime koji je dizajniran da podrži Oasis Lab Parcel SDK. Parcel je jednostavan API koji omogućava programerima da skladište podatke, koriste poverljivu tehnologiju za računanje i eventualno kreiraju NFT-s sa podacima kao osnovom.
  • Oasis-Eth ParaTime: EVM kompatibilni ParaTime na Oasis mreži koji je dizajniran da podrži decentralizovane aplikacije iz Ethereum mreže. ParaTime ima bolje performanse, a cene transakcija su skoro 99% jeftinije nego na Ethereum mreži.

Predstavljamo Cipher. Poverljiv ParaTime

Cipher je novi snažni ParaTime koji stiže u Oasis Mrežu. Razvijan uz pomoć čitave zajednice i Oasis Protocol fondacije, Cipher donosi nove funkcije i mogućnosti u Oasis Mrežu. Neke od mogućnosti su:

  • Potpuno decentralizovani čvorovi, i operateri iz čitavog sveta
  • Ugrađena podrška za Oasis Rose tokene sa kojima će se plaćati transakcije, a i kako bi bila olakšana integracija u DeFi decentralizovane aplikacije
  • Most do Ethereum mreže za jednostavne razmene
  • Okruženje sa WASM pametnim ugovorima uz podršku poverljivih pametnih ugovora

Sa Cipherom ciljamo da omogućimo potpune pametne ugovore, i da pritom omogućimo programerima putpun pristup poverljivom računanju. U prevodu, podaci će ostati privatni na blockchainu, što omogućava nove slučajeve korišćenja, poput decentralizovanih finansija bez otkrivanja privatnih podataka.

Primer:

Tehnologija privatnosti koja je bazirana na Cipher ParaTime, ne samo da bolje osigurava podatke, već i revulucionira DeFi prostor. Trenutno je DeFi ograničen visokim naknadama, samomotivisanim trgovcima, i nedostatkom sistema za reputaciju ili identitet. Koristeći poverljivo proračunavanje sa laganim i skalabilnim dizajnom, Oasis mreža omgućava niže naknade, sprečava frond-running, i omogućava kreiranje identiteta sa kontrolisanim podacima.

Ova kombinacija privatnih, skalabilnih pametnih ugovora ima potencijal da otključa nove studije korišćenja kao što su krediti sa potčinjenim zalogom, i privatni automatizovani marketari. Sa potčinjenim zalogom, korisnicu mogu da prilože senzitivne finansijske izveštaje, što će im omogućiti da dokažu svoju kreditnu sposobnost i uveri zajmodavca da su sposobni da isplate svoje dugove. Ovo omogućava zajmodavcu da ponudi kredite sa podčinjenim zalogom, omogućavajući nova tržišta i šireći DeFi ka široj publici.

Plan razvoja proizvoda

Cipher se trenutno nalazi na testnet mreži sa skupom operatera čvorova. U toku test faze, operateri čvorova će isprobavati razne configuracije mreže i ujedno i testirati mrežu u potražnji za bugovima i ranjivostima. Operateri će biti nagrađivani zavisno od izazova koji su dizajnani kako bi ojačali Cipher ParaTime. Posetite ovaj blog za više informacija.

Cipher i njegove funkcionalnosti će se pojaviti u tekućim mesecima. Ispod je prikazan plan razvoja:

Ako želite da pročitate više o Cipher ili Oasis Mreži, posetite naš globalni telegram kanal, ili se pridružite našem Slack kanalu.

Poreklo imena

Cipher ParaTime ime se zasniva na polju kriptografije i fokusu na privatnost koji ima Oasis Mreža. U kriptografiji, cipher je algoritam za izvođenje enkripticje i dekripcije. “Cipher” potiče od arapske reči “sifr” što znači “ništa” ili “nula”. Reč je došla u evropu zajedno sa arapskim brojnim sistemom. Kako su rani kodovi zamenili brojeve za slova kako bi sakrili značenje reči, ti tajno kodovi su bili poznati kao šifre (cipher). Ako rešite šifru, rešili ste kod, i možete da razumete skrivenu poruku. Šifre, i kriptografski kodovi su se uveliko koristili još od nastanka moderne civiliazacije kako bi osigurali da se značajne informacije čuvaju privatno i bezbedno.

Nadamo se da će Cipher ParaTime da nastavi sa ovom tradicijom kako bi stvorio novu generaciju aplikacija sa očuvavanjem privatnosti. Idemo ka tome da uz našu zajednicu operatera čvorova lansiramo Cipher ParaTime i postavimo osnovu za bolji internet.