Skip to content Skip to footer

Postanak Oasis Fondacije

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: The Genesis of the Oasis Foundation.”

Sve je počelo kada smo zamislili novu paradigmu u kojoj ljudi zapravo mogu da kontrolišu svoje podatke, dok imaju mogućnost da od njih steknu određenu vrednost, pa čak i da ih unovče. Oasis Network je stvoren da promeni trenutno stanje, a tim, koji je bio vođen ovom vizijom, radio je na kreiranju životnog protokola i osnaživanju korisnika.

Po čemu se Oasis razlikuje od drugih Layer-1 blockchaina?

Koliko često kliknete na „prihvatam“ na nekom web-sajtu, a da niste ni razmislili o tome? Lični podaci postali su jedna od najvrednijih dobara savremenog sveta, ali mi svoje podatke pružamo besplatno, a da toga nismo ni svesni. Naši podaci se kopiraju, prodaju i prosleđuju između kompanija i platformi na naizgled nekontrolisan način. Određeni podatak može postati pokretač za algoritme za oglase na Facebooku-u, mogu ga ugrabiti posrednici za informacije ili može samo stajati beskorisno na vašem uređaju. Kada se podele, naši podaci se prikupljaju i čuvaju na centralizovanim računarima koji mogu biti podložni napadu zlonamernih trećih strana.

Zamislite svet u kojem ne samo da imate potpunu kontrolu nad svojim privatnim podacima na mreži, pri čemu slobodno odlučujete da odobrite ili uskratite pristup njima, već i ostvarujete prihod od svojih podataka kada odlučite da ih podelite sa preduzećima. Taj svet je bliži stvarnosti nego što mislite, zahvaljujući Oasis mreži-u!

Oasis je prva blockchain platforma sa omogućenom privatnošću koja se zasniva na tri jedinstvena elementa: privatnost, tokenizacija podataka i prilagodljivost.

Privatnost

Oasis mreža je privatni blockchain 1. sloja sa dodatim funkcijama dizajniranim za podršku poverljivim pametnim ugovorima. Pošto podaci nikada ne procure do operatera čvora ili programera aplikacija, osetljive informacije (brojevi socijalnog osiguranja, zdravstveni izveštaji) mogu bezbedno da se koriste u blokčejn aplikacijama na Oasis Network-u. Ovo je nešto što je veoma rizično na drugim blockchain-ima 1. sloja.

Tokenizacija podataka: Zaradite na svojim podacima!

Oasis Network može dozvoliti korisnicima da sačuvaju vrednost svojih podataka omogućujući selektivno deljenje. Oasis može napajati privatne, prilagodljive DeFi aplikacije. Njegove jedinstvene funkcije privatnosti omogućavaju pojedincima da zadrže prava na podatke i budu plaćeni za korišćenje svojih podataka od strane trećih strana, zadržavajući pritom kontrolu i privatnost. „Bez sprovođenja prava vlasništva nad podacima, svako može pruzeti podatke i iz njih izvući vrednost bez pripisivanja vrednosti prvobitnim vlasnicima“, kaže Jernej Kos.

Skalabilnost

Arhitektura Oasis-a razdvaja izvršenje od konsenzusa, omogućavajući da se složene transakcije obrađuju putem paralelnih izvršavanja u mnogim ParaTimes-ima. Moćne nove funkcije, poput sofisticiranog otkrivanja odstupanja (discrepancz detection), čine Oasis efikasnijim od shardinga i parachaina — što zahteva manji faktor replikacije za isti nivo bezbednosti.

Nastanak Oasis Fondacije

Zajednica Oasis izuzetno je brzo porasla od svojih početaka 2018. godine, a da bi mogla da ostvari svoju viziju izgradnje odgovorne ekonomije podataka, ključno je da mreža održi svoje decentralizovane korene i dizajn. Sve veći broj učesnika pridružuje se ekosistemu Oasis i pruža kontinuirano istraživanje i razvoj. Dajući moć članovima zajednice Oasis, mi dodatno decentralizujemo Oasis mrežu u svakom smislu te reči. Zbog toga će on moći da raste i da se širi na globalnom nivou. Naravno, evolucija Oasis -a zahteva koordinaciju među učesnicima mreže, podsticanje komunikacije između različitih grupa i pružanje foruma za nove inicijative koje će predlagati zajednica, a koja će takođe na njih delovati i voditi. Oasis Fondacija je osnovana kako bi pomogla u rešavanju ovog izazova — kako bi pomogla zajednici Oasis da komunicira, koordinira i radi zajedno na razvoju moćnog, decentralizovanog blockchaina koji omogućava privatnost.

Oasis Fondacija: principi i aktivnosti

Oasis Fondacija je stvorena sa ciljem koordinacije i čuvanja globalne zajednice oko ekosistema Oasis. Misija Oasis Fondacije je promovisanje osnaživanje, upravljanje i decentralizacija Oasis protokola i njegovog ekosistema. Fondacija je, u stvari, nezavisna od Oasis Labs -a i ima mnogo širu viziju.

Vodeći princip Fondacije leži u činjenici, da ako se zajednici dozvoli da samostalno pokreće inovacije, opseg ideja će premašiti onaj koji se može stvoriti putem kontrole sa vrha od strane jedne kompanije ili vlade. U svojoj osnovi, Oasis Fondacija je neprofitna organizacija, koju čini međunarodni tim sa članovima u Evropi, Aziji i Severnoj Americi.

Očekuje se da će glavne aktivnosti Oasis Fondacijee uključivati:

  • Podršku i okupljanje ljudi za stvaranje aktivnih i kreativnih zajednica
  • Omogućavanje i finansiranje različitih aktivnosti koje vodi zajednica (grantovi, hakatoni itd.)
  • Proširenje zajednica u globalne regione
  • Promovisanje transparentnosti, upravljanja i decentralizacije Oasis Network-a

Podsticanje svesti, obrazovanje i vođenje računa da svi budu informisani o tekućim aktivnostima, karakteristikama proizvoda i projektima

Osim tehničkih resursa i podrške koje pruža Oasis Fondacija, odeljak za finansijsku podršku uključuje i saldo finansiranja grantova (za projekte, timove ili zajednice koji ne mogu sami da se izdržavaju), a moguće i participativno finansiranje (npr. inkubacija, ubrzanje i tradicionalna ulaganja). U tu svrhu, Oasis Fondacija mora podići svest o novom paketu razvojnih alata i problemima koje rešavaju među krajnjim korisnicima, programerima, regulatorima, vladama, preduzećima i šire. Ovo izričito uključuje podsticanje lokalnih zajednica da organizuju sastanke, vode radionice, organizuju hakatone, vode dokumentaciju i na drugi način učine sve što je potrebno da pomognu novim učesnicima da uđu u ekosistem što brže. Ovo je zajednički napor u širokom spektru entiteta koji čine ekosistem.

Tim Oasis Fondacije

U središtu Oasis Fondacije je međunarodni tim stručnjaka iz cele Evrope, Azije i Severne Amerike. Tehnički tim fondacije vodi Tehnički savetodavni odbor, čija je osnovna odgovornost da savetuje Oasis Fondaciju i učesnike ekosistema o tehničkim aspektima Oasis mreze.

Članovi TSO-a:

Dodatni članovi tima Oasis Fondacije

Kako je sve počelo: Od tehnoloških inovacija do primena u stvarnom svetu

Jedan od najranijih tehničkih doprinosa tehnologijama u osnovi Oasis mreže, Oasis Labs, osnovala je 2018. Dawn Song, profesorka na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju, i jedan od najvećih svetskih stručnjaka za računarsku bezbednost i pouzdanu veštačku inteligenciju. Dawn i brojni rani saradnici tehnologija koje leže u osnovi Oasis mreže zamislili su novu paradigmu u kojoj ljudi kontrolišu svoje podatke, a istovremeno dozvoljavaju da se podaci koriste na način koji čuva privatnost i tako da od njih dobijaju vrednost. Profesorka Song je videla blockchain kao moćnu bazu za dobar projekat, ali suštinski elementi za koje je smatrala da mu nedostaju bili su zaštita privatnosti i skalabilnost.

Tim Oasis Labs -a još uvek radi, fokusirajući se na podršku svom proizvodu za privatnost (Parcel) i nizu slučajeva upotrebe preduzeća. Kao aktivni član ekosistema Oasis, Oasis Labs radi zajedno sa drugim projektima i timovima kako bi pomogao rastu Oasis mreže. Ovo se odnosi na saradnju sa Oasis Fondacijom radi podrške razvoju dodatnih funkcija i tehnologija koje mogu poboljšati mrežu u celini i njihove različite projekte. Tim Oasis Labs -a takođe nastavlja da istražuje i razvija novu tehnologiju privatnosti i radi sa partnerima u preduzećima na primeni ovih i drugih blockchain rešenja u njihovom steku.

Obratite se putem naših zvaničnih kanala: