Skip to content Skip to footer

Oasis Sloj Privatnosti, zasnovan na Sapphire platformi

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: The Oasis Privacy Layer, powered by Sapphire

Sapphire je neverovatan napredak za Solidity developere koji žele da razviju privatne decentralizovane aplikacije. Sada, može da se koristi i za dodavanje poverljivosti na postojeće dApp-ove na popularnim EVM mrežama, kao sloj privatnosti.

Kada smo objavili Sapphire na testnetu u Q3, otvorili smo vrata za EVM developere da grade poverljive dApp-ove u jeziku koji već odlično poznaju. Sapphire nudi rešenje za blockchain paradoks privatnosti i pokazuje fleksibilnost Oasis Mreže i njenih promenjivih ParaTime slojeva stvaranjem poverljivog EVM razvojnog okruženja.

Ali poverljivi EVM ParaTime je samo početak. Sapphire je ključni gradivni blok privatnog sloja za Web3, uključujući sve EVM lance i dApp-ove — ovo je Oasis Sloj Privatnosti.

Sa Oasis Slojem Privatnosti, popularni dApp-ovi, na poznatim EVM lancima, mogu koristiti Oasis-ovu tehnologiju privatnosti bez potrebe da prebacuju cele aplikacije i njihovu korisničku bazu na drugi lanac.

Hajde da vidimo kako Sapphire omogućava ovo.

Sapphire u akciji

Oasis Mreža je napravljena za graditelje. Što se tiče Web3, alati zanata su Solidity, EVM i mnogo alata koje je razvila zajednica za izgradnju robustnih i sigurnih dApp-ova na EVM-kompatibilnim lancima. Pa šta još nedostaje? Dok pametni ugovori nude prednost transparentnosti i proverljive logike i stanja aplikacije, činjenica da su sva on-chain stanja i transakcije potpuno javni, onemogućava funkcionisanje kritično važnih delova mnogih aplikacija on-chain.

Hajde da vidimo kako Sapphire otklanja ove probleme na zabavnoj igri!

Jeste li ikad igrali Wordle? Adiktivna igra reči koja je opčinila svet i posle toga ju je kupio New York Times? Pozivamo vas da probate Wordleish: prosta blockchain-zasnovana igra sličnog koncepta: https://wordleish.pages.dev/games/2

Cilj Wordle (i Wordleish) je da pogodite tajnu reč od pet slova koristeći odgovor sistema na tačne pokušaje-obojena polja označavaju kada slova i njihova lokacija odgovaraju rešenju. Wordleish dodaje novu dimenziju tako što omogućava igračima da završe celu zagonetku on-chain. Zagonetke se čuvaju na pametnom ugovoru, i prvi igrač koji reši zagonetku je ovekovečen on-chain.

Šta se dešava ako pokušama da napravimo Wordleish na tradicionalnoj EVM mreži? Dva važna ograničenja uništavaju svu zabavu. Prvo, ako čuvamo rešenja zagonetke on-chain, zapravo i nije tajna-bilo ko može da pokvari igru tako što će poslati upit javnom skladištu ugovora. Dodatno, zato što su transakcije potpuno javne, kada igrač pošalje transakciju sa pravim odgovorom, ranjivi su na “frontrun” od strane drugih igrača.

Sapphire rešava oba problema kroz privatno stanje pametnog ugovora i kriptovane transakcije . Zato je Sapphire svetlo za Web3 graditelje koji žele da kreiraju nove privatne dApp-ove.

Ali šta je sa već postojećim dApp-ovima kojima može pomoći on-chain privatnost? Šta je sa dApp-ovima koji žele da održe tajna glasanja u svojim DAO-ima, ili privatne NFT lutrije, ili decentralizovani ID sistemi koji upravljaju osetljivim ličnim podacima?

Sapphire je i dalje odgovor, zahvaljući Oasis Sloju Privatnosti.

Kako Osis Sloj Privatnosti radi?

Upravo smo videli kako nove aplikacije poput Wordleish mogu biti izgrađene na Sapphire-u, ali kako već postojeći dApp-ovi na drugim mrežama mogu pristupiti on-chain privatnosti? Kroz Oasis Sloj Privatnosti, koji je put ka Sapphire-ovim privatnim sposobnostima za dApp-ove na drugim EVM lancima.

Da bismo razumeli kako Oasis Sloj Privatnosti omogućava ovo, hajde da uzmemo u obzir još jedan primer privatnih odlika koje možemo da dodamo na postojeće dApp-ove. Zamislite da imamo DAO na drugoj EVM mreži, i želite da dodate tajno glasanje. I dalje želimo “trustless” on-chain glasanje, ali želimo da dozvolimo glasanje u tajnosti, gde se samo poslednji rezultat otkriva.

Prvi korak je objava tajnog pametnog ugvora za glasanje na EVM-kompatibilnom Sapphire runtime-u. Nakon toga, DAO ugovor na home lancu može da inicira glasanje za predlog tako što šalje poruku tajnom ugovoru glasanja preko bridge-a za poruke. DAO članovi prijavljuju svoje glasove tajno kao enkriptovane poruke, i kada se glasanje završi, finalni rezultat je prijavljen na DAO home lanac putem bridge-a.

Figura iznad pokazuje kako Oasis Sloj Privatnosti radi kao privatni side lanac.

Transakcije na Sapphire-u zahtevaju da se gas plati u Oasis-ovom native tokenu (ROSE). Da bi se osiguralo prijatno iskustvo korisnika, gas relayer može da se koristi da prosledi korisnikove potpisane poruke na Sapphire i da se izbegne potreba krajnjeg korisnika da nabavlja ROSE da plaća gas. Ceo ovaj tok je završen jednim dodatnim klikom korisnika da potvrdi plaćanje gas relayer-u u ETH/USDT/itd!

Zašto sloj privatnosti?

Blockchain ekosistem je na kritičnoj tački u svojoj evoluciji. Kada je Bitcoin kreiran, Web2 je bio na svom vrhuncu, i uvođenje ove nove tehnologije se činilo svetlosnim godinama unapred. Bitcoin je nudio decentralizaciju, transparentnost, vlasništvo, i pogled na finansije sa korisnikom u centru. Ipak, blockchain tehnologija ima nedostatke u nekoliko oblasti.

O nemanju privatnosti se često priča kada se pominje blockchain kao prožimajuća tehnologija naših života u bućnosti. Niko ne želi da objavi credit score, zdrastvene informacije, lične podatke, ili osetljive podatke na javnu mrežu.

Zbog ovoga, misija Oasis-a je da skalira blockchain do Web3-a i pruži robustnu, podesivu i funkcionalnu privatnost koja je potrebna. Želimo da blockchain bude deo toga, da bude koristan, i osnova Web3-a — ali želimo da ljudi budu sigurni da je njihova privatnost takođe zaštićena.

Oasis Sloj Privatnosti je sledeći korak u osiguranju naše misije. Izgradili smo Sapphire tako da bilo koji Solidity developer može da pristupi privatnosti i izgradi poverljive dApp-ove za Web3. Napravili smo Oasis Sloj Privatnosti tako da težak posao već odrađen na drugim lancima sa drugim ustanovljenim dApp-ima može da pristupi Sapphire-ovim unikatnim privatnim sposobnostima bez žrtvovanja bilo čega.

Oasis Mreža nije još jedan napušteni Sloj 1 lanac koji postavlja još jedan blockchain standard, dalje slamajući ekosistem na delove. Želimo da radimo sa onime što je već kreirano, da ojačamo developere i da krenemo na sledeći nivo. Solidity developeri, EVM lanci, i glavni dApp-ovi počinju da budu ograničeni zbog manja privatnosti, i sa Oasis Slojem Privatnosti, utabavamo put ka budućnosti.

Gradite i budite deo današnjice

Sapphire uskoro izlazi na mainnet-u, i prateći uspešan Hackathon, iščekujemo da još projekata iskusi pravljenje poverljih dApp-ova u Soldity. Takođe želimo da ponudimo finansiranje za građenje na Sapphire-u. Ako ste zainteresovani, prijavite se ovde.

Ako želite da saznate više o korišćenju Oasis Sloja Privatosti za vaše dApp-ove, molimo vas stupite u kontakt sa nama preko Discord-a