Skip to content Skip to footer

Oasis Novembarska Inženjerska Ažuriranja 2022

Inženjerski tim ima nova ažuriranja o novembarskom završenom poslu

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis Engineering Update November 2022

Nastavlja se rad na Oasis Wallet — Web-u, verzija 1.4 je izbačena prošli mesec sa poboljšanjem na korišćenju, sigurnosti i učinku. Izašlo je i važno sigurnosno ažuriranje za Oasis Wallet — Browser Extension.

Sve u svemu, zdravlje mreže i dalje ostaje dobro, Emerald i Cipher ParaTime i nisu doživeli downtime i Sapphire ParaTime nastavlja da radi bez prestanaka na Testnet-u. Emerald je takođe doživeo dnevni vrhunac od 22 594 transakcije 8. novembra, povećanje od 20% od Oktobarskog vrhunca.

Postoje još mnogo unapređenja i ispravki za developer i core platformu, kao i nekoliko Testnet highlights i statistika za Novembar.

Pročitajte detaljnije ispod!

Wallet Ažuriranja

U novemberu, nova verzija Oasis Wallet — Web je napravljena,verzija 1.4. Veliki broj UI unapređena je napravljen što je poboljšalo korisnost, sigurnost i učinkovitost. Dosta posla je stavljeno na internal testing framework refactoring koji sada koristi Playwright za end-to-end testove. Slobodno isprobajte novu verziju na wallet.oasisprotocol.org! Značajne promene:

 • Više naloga izvedenih iz mnemonika: dodat pagination za import flow-a naloga(#1124, #1142, #1141)
 • Popravljena ekstenzija WebUSB permission problema(#1079)
 • Ugašen Google Translate na prikazanim adresama naloga (#1144)
 • Podeljen commission bound entries u rows (#1150)
 • Popravljeno modals scrolling do vrha sa svakom selekcijom (#1157)
 • Sprečen browsers da zapisuje senzitine unose podataka u podatke korisnika (#1171)
 • Implementirani ParaTime transferi, ali za sada sakriveni(#992)
 • ParaTime-ovi: povećana pokrivenost testovima oko komponenti (#1114)
 • Playwright E2E test ekstenzija popup dobija stanja od pozadniskih procesa(#1128)
 • Pomerena validacija route address-a iz AccountPage u routes (#1145)

64 pull zahteva su spojeni u novembru.

Važano sigurnosno ažuriranje je izbačeno za Oasis Wallet — Browser Extension. Verzija 1.8.1 ispravlja potencijalne ranjivosti gde browser čuva senzitivne informacije nešifrovano na disku, polja koje je korisnik popunio u prošlosti za buduće automatsko popunjavanje. Ako ste instalirali Oasis Wallet — Browser Ekstenziju preko Chrome Web Store, vaš wallet je već automatski ažuriran.

Network Ažuriranja

Kroz novembar, Emerald i Cipher ParaTime-ovi su bili stabilni i na Mainnet-u i na Testnet-u. Sapphire još nije izašao na Mainnet, ali radi bez problema na Testnet-u. Nije bilo downtime-a niti drugih incidenata.

Testnet je doživeo povećano Sapphire računanje i postavljane key manager noda. Želimo da dalje ohrabiramo potencijalne operatere noda i dApp developere da uče o Oasis-u i da se pridruže našem ekosistemu! Pratite našu dokumentaciju za uputstva kako postaviti svoju validator i ParaTime računarsku nodu, testirajte mrežu i prijavite nam bilo kakve probleme.

Mainnet istaknuto

 • Emerald na Mainnet-u je doživeo dnevni vrhunac sa 22 594 transakcija 8. novembra što je 20% povećanje od Oktobra (18 827 13. oktobra). U proseku, bilo je 9k transakcija dnevno, što je dalji pad od oktobra (14k transakcija).

Statistika 30. novembra 2022:

 • 120 validator noda
 • 54 Emerald ParaTime računarskih noda
 • 27 Cipher ParaTime računarskih noda

Testnet istaknuto

 • Testnet je video tri uspešne nadogradnje Oasis Core minor verzije koje su prošle bez problema, prvenstveno 22.2.1 7. novembra, 22.2.2 18. novembra i 22.2.3 23. novembra.
 • Novo minor izbacivanje Sapphire ParaTime 0.2.1 koji je prošao bez problema je urađen na Testnet-u 23. novembra.
 • 12. novembra, Sapphire na Testnet-u je imao vrhunac sa 165 dnevnih poverljivih transakcija (opalo sa 1.7k transakcija na kraju Oasis Sapphire Hackathon-a u Oktobru) kada je izvršena serija testova za novi Sapphire Hardhat primer koji se pokreće u browser-u. Pročitajte više o Sapphire Hardhat browser podršci u sekciji za dokumentaciju ispod. U ostatku novembra, nije bilo bitnijih događaja zajednice vezanih za Sapphire, tako da je bilo samo oko 66 dnevnih transakcija u proseku u novembru. (pad sa 575 prosečnih dnevnih transakcija u oktobru).

Statistika 30. novembra 2022:

 • 44 validator noda
 • 16 Cipher ParaTime računarskih noda
 • 32 Emerald ParaTime računarskih noda
 • 6 Sapphire ParaTime računarskih noda
 • 6 key manager noda

Developer Platform i Paratime Ažuriranja

Na Sapphire ParaTime-u, novi pending block tag je dodat što omogućava fetch svih transakcija koje će biti uključene u sledećem bloku (0d4ba11608). Novi primer zasnovan na hardhat-boilerplate-u je dodat sa podrškom za browser fronted (#73). Vidite šta je dodatno na dokumentaciju ispod da biste saznali još. Novi 0.2.1-testnet je izašao i već radi na Testnet-u. Ukupno 4 pull zahteva je spojeno u Sapphire ParaTime u oktobru.

Izašala je nova verzija Emerald Web3 Gateway — 3.2.0-rc1 . Kompilirana je sa novim Oasis Core 22.2.x granom i Sapphire ParaTime 0.2.x. Druge ispravke su većinom bile minor dependency. U novemberu, spojili smo 8 pull zahteva.

Rad na Oasis Indexer se nastavlja:

 • Dve važne ispravke za zaokruživanje su spojene i nova struktura podataka je dodata za upravljanje transakcijama Emerald ugovora.
 • Dalje, poboljšali smo stalnost i integritet testiranja da bi osigurali da Indexer radi kako treba.
 • Mnogo ciklusa je potrošeno na ubrazavanje i paralelizovanje reindexing-a, jer je ovo očekivano u ovom stanju razvoja.
 • Upitnik o postojećim servisima za proveru EVM pametnih ugovora je napravljen i radimo na tome da dodamo Emerald i Sapphire lanace na sourcify.eth servis u budućnosti. 15 PR su spojeni.

Dva poglavlja su dodata na našu Dokumentaciju:

 • Sapphire Browser Support će vam pokazati kako da pišete dApps za Sapphire gde su transakcije i potpisane i dostavljene u web browser.
 • Key Manager Policy Signing poglvalje skuplja korisne komande za članove komiteta koji će proveriti i potpisati nova key manager pravila o važnim unapređenjima.

Dodatno, kada se koristi tamna tema, ubacujemo svetlu pozadinu iza slika. Na ovaj način, privremeno smo rešili problem dijagrama bez pozadine na kojima se ne može pročitati tekst kada se uključi tamna tema. Takođe smo odradili housekeeping i bump Docusaurus-a na najnoviju verziju 2.2.0 i popravili linkove koji pokazuju ka nepostojećim spoljnim sajtovima. Ukupno 17 pull zahteva su spojeni.

Core Platform Ažuriranja

Tri maintenance ažuriranja za Oasis Core su oslobođena u novembru: 22.2.122.2.2 i 22.2.3. Trenutno, 22.2.x grana je live na Testnet-u i korisnici treba da ažuriraju svoje node. Kada se dokaže da je release siguran i stabilan, objavićemo i na Mainnet-u.

Novi ADR 20 je prihvaćen u novembru, predlaže dodavanje na postojeći protokol upravljanja glasanjem koji je uveden u ADR 4. Trenutno, validatori glasaju za svoje deleagotre. Ovaj ADR nadjačava ovo tako da bilo ko može da glasa u zavisnosti od njihovog stake, nezavisno da li je validator ili ne. Ovakvo glasanje može da izazove opadanje performansi i ovaj ADR pruža veliki broj benchamark-ova i vijabilnih predloga za implementiranje.