Skip to content Skip to footer

Oasis Mühendislik Güncellemesi Aralık 2022

Oasis Mühendisliği olarak yeni yılınızı kutluyoruz!

Aralık, Oasis Ağı için önemli bir ay olmuştur. Çünkü mühendislik ekibimiz 2022’nin sonunda yürüttüğü birçok projede, birçok güncelleme ile yılı sonlandırdı.

Bu makale “Oasis Foundation” için çevrilmiştir. Makalenin orijinali: https://medium.com/oasis-protocol-project/oasis-december-2022-engineering-update-49e3b9c2ac3d

Geçen ayda uzun süredir beklenen, endüstri için ilk gizli EVM ParaTime’ı olan Sapphire’i Ana Ağda yayınladık; Oasis SDK’ya gizli rastgele sayı üreteci eklendi; Ledger cihazları ile ParaTime işlemlerini imzalamak için gereken destekleme geliştirilmeye devam edildi ve yol boyunca birçok bakım/inceleme ve hata ayıklama gerçekleşti.

Emerald’ın günlük işlem ortalaması aynı zamanda ay-ay %30 arttı!

Aralık ayında Oasis Mühendisliğinin ilerlemesi hakkında ayrıntılı bir inceleme için (ve ek veriler için) okumaya devam edin.

CÜZDAN GÜNCELLEMELERİ

Ayların başında, Oasis Cüzdan — Web için 1.4.1 bakım sürümü yapıldı, bu bazı tarayıcılarda yazım denetimi için üçüncü taraf sitelerde mnemonik cümlelerin potansiyel açıklarını düzeltir. Yeni bir sürüm zaten wallet.oasisprotocol.org adresinde yayınlandı.

Aralık ayının geri kalanında, çoğu PR kod tabanını temizlemek, tüm bağımlılıkları güncellemek ve testlerde hala test edilmesi gereken şeyi test etmeye odaklanıldı 🙂. Kolaylık için, cüzdan sürümünde şimdi sitenin altında yer alan işlem süreci (#1192) dışında gösterilmektedir. Otuz beş (35) çekme isteği Aralık ayında birleştirildi.

Paralel olarak, Oasis Cüzdan — Tarayıcı Eklentisi için yazım denetimi düzeltmesi de uygulandı. 1.8.2 sürümü içinde dahil edilecek ve güncelleme Chrome Web Mağazasında mevcut olacak.

Ledger tarafında, ParaTime işlemlerini imzalamak için destek sağlayacak ADR 14’ün uygulaması başladı. Bu, ParaTime içindeki mevduat, çekme ve transferler gibi token ilişkili işlemleri (yani, ParaTime içindeki mevduat, çekme ve transferler) ve Cipher’da kullanılan Oasis SDK özel işlemlerini içerir.

Oasis CLI, Oasis SDK’dan kendi deposuna taşındı. Bu, CLI’ya dış hizmetlerin daha kolay entegrasyonunu sağlar (örneğin, blok tarayıcı) ve daha sık CLI sürümlerini mümkün kılar.

AĞ GÜNCELLEMELERİ

16 Aralık’ta, uzun süredir beklenen gizli Sapphire ParaTime ana ağda yayınlandı! Oasis Ağı için bu yayınlama yıllarca süren yolculuğun en önemli aşamalarından biridir.

Blok tarayıcısı ve genel Web3 uç noktaları gibi diğer hizmetler önümüzdeki haftalarda duyurulacak. Eğer Sapphire’i önceden kullanmak istiyorsanız, ParaTime istemci düğümü ve Web3 ağ geçidi belgelerimize göre yerel olarak bunları kurabilirsiniz! Yeni ParaTime’a fon yatırmak için, yerel uç noktanız ile Oasis CLI’yi yapılandırın ve kullanın.

Ana Ağda Öne Çıkanlar

 • Sapphire ParaTime 0.3.0 16 Aralık’ta Ana Ağda yayınlandı.
 • Emerald’ın günlük işlem ortalaması Aralık ayında %30’un üzerinde artış gösterdi (Kasım ayında 9.000 işlem ile karşılaştırıldığında 12.000 işlem). 15.929 işlem rakamının 16 Aralık’ta yaptığı zirve, Kasım ayındaki 22.594 işlem rakamından daha düşük olmasına rağmen, Kasım ayındaki zirve 3 aylık token yeniden dağıtımının etkisi ile açıklanabilir.

31 Aralık tarihi itibariyle aktif düğümler :

 • 120 doğrulayıcı düğüm
 • anahtar yönetici düğüm
 • 17 Cipher ParaTime hesaplama düğümü
 • 50 Emerald ParaTime hesaplama düğümü
 • 6 Sapphire ParaTime hesaplama düğümü

Test Ağında Öne Çıkanlar

 • Sapphire ParaTime 0.3.0-testnet’in yeni küçük sürümüne yapılan kırılamayacak geliştirme 13 Aralık’ta Test Ağı’nda gerçekleştirildi.
 • Sapphire bir üretim ortamına girerken, birçok dApp taşınıp test ediliyor. 23 Aralık’ta Testnet’de 2.886 günlük işlem rakamına ulaşıldı (Kasım ayındaki 165 işlem rakamına göre çok yüksek). Benzer şekilde, işlem ortalaması 1.067’ye yükseldi (Kasım ayındaki 66’ya oranla yükseldi).

31 Aralık tarihi itibariyle aktif düğümler :

 • 46 doğrulayıcı düğüm
 • 4 anahtar yönetici düğüm
 • 13 Cipher ParaTime hesaplama düğümü
 • 33 Emerald ParaTime hesaplama düğümü
 • 5 Sapphire ParaTime hesaplama düğümü

GELİŞTİRİCİ PLATFORMU VE PARATİME GÜNCELLEMELERİ

Aralık ayında, gizli rastgele sayı üreteci (#1037#1176) Oasis SDK’ya eklendi. Bu özellik altı ay boyunca dikkatli bir şekilde tasarlanmış ve gelecekteki şifreleme işlemleri için (örneğin, anahtar üretimi ve akıllı sözleşmelerde imza) hayati önem taşımaktadır. Güvenliği işlem şifreleme anahtarlarının geçici olmasını sağlayarak (#1187) arttırdı. Varsayılan olarak, işlemler için yeni ParaTime anahtar çifti her epoch (=1 saat) için türetilir. Diğer değişiklikler genellikle kullanımdan kaldırılmış kod kaldırmaları, temizlemeler ve belgeleme iyileştirmeleridir. Toplamda, sekiz (8) çekme isteği Oasis SDK’da birleştirildi.

Yeni rastgele sayı üreteci Sapphire ParaTime’da da entegre edildi (#94#97). Sapphire.sol precompile içindeki randomBytes() helper, tercihinizdeki uzunlukta rastgele bayt dizisi döndürür. Tohum bir güvenli çalışma ortamı içinde oluşturulur, ancak bir geliştirici isteğe bağlı olarak bir kişiselleştirme dizgesi kullanarak entropiyi arttırabilir. Go geliştiricileri şimdi gizli işlemleri Sapphire’e göndermek için resmi Go bağlamlarını kullanabilir (#84#87). Wordleish demo’yu öğrenmek ve denemek için daha fazla bilgi edinin! Tüm değişiklikler yeni 0.3.0 sürümüne dahil edildi ve Test ağı ve ana ağda zaten canlıya alındı. Aralık ayında toplam 7 çekme isteği Sapphire ParaTime’da birleştirildi.

Emerald Web3 Köprüsü, herhangi bir desteklenen ParaTime için Web3 uç noktası olarak kullanılabildiği için resmi olarak Oasis Web3 köprüsü olarak yeniden adlandırıldı. Ana ağ’da yayınlanan Sapphire ParaTime 0.3.0 desteği eklenen yeni 3.2.0 sürümü yapıldı. Aralık ayında, altı (6) çekme isteği birleştirildi.

Oasis Indexer üzerinde çalışmalar Aralık ayında 19 PR’ın birleştirilmesiyle devam etti.

 • ERC20 işlemlerinin ayrıştırılması için destek eklendi. Token ismi ve transferler endekslenmiştir.
 • İşlemler birbirine bağlanacağı bir hatta işleme alındı. Her işlem analizleyicisi (yani: Consensus, Emerald, Sapphire, Cipher) şimdi en az üç adımı (veri çekme, analiz etme ve veritabanına yazma) içermektedir ve bu, test etmeyi kolaylaştırıp, paralelleştirmeyi sağlar.
 • OpenAPI özellikleri büyük bir revizyona uğrayıp, geçmiş altı ayda birikmiş olan veritabanı ve kod tabanıyla oluşmuş olan tutarsızlıkları düzeltildi.

Zincir IDleri 23295 (0x5aff) ve 23294 (0x5afe), artık resmi olarak Oasis Sapphire Test Ağı ve Ana Ağı zincirleri olarak kayıtlıdır.

Oasis Emerald ve Sapphire ParaTimelar üzerinde yayınlanmış akıllı sözleşmeleri doğrulamak isteyen kullanıcılar, Emerald Test Ağı ve Ana Ağı zincirlerinin Sourcify kod tabanına birleştirildiğini (#879#880) ve yakında sourcify.dev üzerinde mevcut olacağını göreceklerdir. Sapphire Test Ağı zinciri de eklendi (#883) ve Ana Ağ zinciri (#884) Sapphire Ana Ağ tarayıcısını yayınladıktan sonra birleştirilecektir.

Oasis Ağı arkasındaki son kullanıcıya kadar gizlilik sağlayan güvenli çalışma ortamının (TEE) nasıl kullanıldığını anlatan bir diyagram ile dökümantasyonumuz zenginleştirildi. Umarız ki bu, yeni gelenlerin ve dApp geliştiricilerinin mimarimizi daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Diğer değişiklikler genellikle Sapphire ParaTime’ın Ana Ağ’da yayınlanması ile ilgiliydi. Toplam 11 çekme isteği birleştirildi.

ÇEKİRDEK PLATFORM GÜNCELLEMELERİ

Oasis Çekirdeğinin 22.2.x ‘in testleri Aralık boyunca devam etti ve ciddi sorunlar bulunmadı. 22.2.3 sürümü şimdi resmi olarak Ana Ağ’da desteklenen sürümdür.

Yeni özellikler ana markada birleştirildi ve 23.0 sürümünde yer alacak. En önemlisi işletici düğümler için muhtemelen P2P hafif blok protokolü olacaktır ki, bu Oasis düğümlerinin başlangıçtaki ön yükleme hızını arttıracaktır (#5085#5100). Yeni kod sıfırdan yazıldı ve artık (bozuk) “Tendermint” hafif blok senkronizasyonu yaşamayacaktır.

Başka bir performans iyileştirmesiyse, anahtar düzenleyicisindeki güvensiz RPC isteklerine örneğin ParaTime’ın gizli işlemleri şifrelemek için kullanılan genel anahtarda cevap vermeyi sağlayacak şekilde yapıldı (#5057),

Anahtar düzenleyicisindeki politika/sistem güncellemelerinde, SGX desteklerinde, yaratılış belgesinde ve gizli işlemlerde kontrol edilerek bir dizi hata düzeltmeleriyle, kullanım kolaylığı iyileştirmeleri birleştirildi. Toplamda, Aralık ayında 19 çekme isteği birleştirildi.