Skip to content Skip to footer

Oasis Decembar 2022. Inženjerska Ažuriranja

Srećnu Novu godinu želi vam Oasis Inženjering Tim!

Decembar je postao značajan mesec za Oasis Mrežu nakon što je naš inženjerski tim završio 2022 sa dosta ažuriranja implementiranih širom postojećih projekata.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis December 2022 Engineering Update

Prošli mesec, dugo očekivani, prvi u industriji poverljivi EVM ParaTime — Sapphire — postavljen je na Mainnet; poverljivi nasumični generator brojeva je dodat u Oasis SDK; razvoj podrške za potpisivanje ParaTime transkacija sa Ledger uredjajima se nastavlja; i dosta održavanja i otklanjanja grešaka se desilo usput.

Prosečne dnevne transakcije Emeralda su videle skok od 30% na mesečnom nivou!

Za potpuni pregled napretka Oasis Inženjera u decembru (i dosta dodatnih informacija), nastavite čitati.

WALLET AŽURIRANJA

Nova verzija 1.4.1 Oasis Wallet — Web je napravljena početkom meseca, i popravila je potencijalne rizike izlaganju mnemoničkih fraza stranim sajtovima za proveru gramatike na nekim pretraživačima. Nova verzija je već objavljena na wallet.oasisprotocol.org.

U ostatku decembra, većina PR su bili posvećeni čišćenju codebase-a, poboljšanje svih dependencies i testiranje da li testovi još uvek testiraju ono što treba da testiraju 🙂. Radi lakšeg korišćenja, wallet verzija se sada prikazuje u footer delu iz commit hash-eva (#1192). Trideset pet (35) pull zahteva su spojeni u decembru.

Paralelno sa tim, slovne greške su popravljene za Oasis Wallet — Browser Extension su takođe implementirane. Biće uključeno unutar verzije 1.8.2, i ažuriranje će biti dostupno na Chrome Web Store kao i do sad.

Što se tiče Ledger-a, implementacija ADR 14 je počela, što će doneti podršku za potpisivanje ParaTime transakcija. Ovo uključuje i tokenske operacije(depozit, povlačanje, i transferi unutar ParaTime) i Oasis SDK-specifične transakcije koje se koriste u Cipher-u.

Oasis CLI je pomeren sa Oasis SDK na svoj poseban repozitorijum. Ovo će omogućiti lakšu integraciju spoljašnih servisa koji nisu povezani sa SDK u CLI (npr. block explorer) i omogućiće više regularnih CDI objava.

NETWORK AŽURIRANJA

16. decembra, dugo isčekivani poverljivi Sapphire ParaTime je objavljen na Mainnet-u! Za Oasis Mrežu, ova objava označava jedan od najvažnijih dostignuća u dugogodišnjem putovanju.

Drugi servisi poput block explorer-a i javnog Web3 endpoint-a će biti objavljeni u nadolazećim nedeljama. Ako ste željni da koristite Sapphire na Mainnet-u pre toga, možete da ih postavite lokalno tako što pratite našu ParaTime client node i Web3 gateway dokumentaciju! Da biste depozitovali na novi ParaTime, konfigurišite i koristite Oasis CLI sa vašim lokalnim endpoint-om.

Mainnet istaknuto

 • Sapphire ParaTime 0.3.0 je objavljen na Mainnet-u 16. decembra.
 • Prosečne dnevne transakcije na Emerald-u su videle rast od preko 30% u decembru (12,000 transakcija u poređenju sa 9,000 u novembru). Iako je vrhunac od 15,929 transakcija 16. decembra bio niži od prethodnog meseca (22,594 8. novembra), vrhunac u novembru može da se objasni sa tromosečnom redistribucijom tokena.

Aktivne node 31 decembra:

 • 120 validator noda
 • 6 key manager noda
 • 17 Cipher ParaTime računarskih noda
 • 50 Emerald ParaTime računarskih noda
 • 6 Sapphire ParaTime računarskih noda

Testnet istaknuto

 • non-breaking poboljšanje za novi minor release Sapphire ParaTime 0.3.0-testnet je izvršen na Testnet-u 13. decembra.
 • Kako Sapphire ulazi u production okruženje, veliki broj dApp-ova se uvozi i testira. Decembra 23., Testnet imao je vrhunac od 2,886 dnevnih transakcija (veliki pomak od 165 transakcija u novembru). Slično, prosečan broj transakcija je povećan na 1,067 (skok sa 66 u novembru).

Aktivne node 31. decembra:

 • 46 validator noda
 • 4 key manager noda
 • 13 Cipher ParaTime računarskih noda
 • 33 Emerald ParaTime računarskih noda
 • 5 Sapphire ParaTime računarskih noda

DEVELOPER PLATFORM I PARATIME AŽURIRANJA

U decembru, poverljivi nasumični generator brojeva (#1037#1176) je dodat u Oasis SDK. Ovaj feature je pažljivo pravljen šest meseci i krucijalan je za budućnost kriptografijskih operacija (npr, generacije ključeva i potpisivanje pametnih ugovora). Bezbednost je poboljašana tako što su ključevi za enkripciju transakcija efemeralni (#1187). Osnovno stanje novih ParaTime parova ključeva za transakcije se izvodi svaku epohu (=1 sat). Druge promene su bile većinom uklanjanje zastarelog koda, čišćenje i poboljšanje dokumentacije. Ukupno,osam (8) pull zahteva su spojeni u Oasis SDK.

Novi nasumični generator brojeva je takođe integrisan u Sapphire ParaTime (#94#97). randomBytes() helper u Sapphire.sol precompile će vraćati niz random bajtova dužine koji vi izaberete. Seed se generiše unutar trusted execution environment(TEE), ali developer može da pošalje opcionalni lični string da bi se poboljšala entropija. Go developeri sada mogu da koriste oficijalni Go binding za prijavu poverljivih transakcija na Sapphire (#84#87). Proverite wordleish demo da biste saznali više i probali! Sve promene su uključene u novom 0.3.0 release koji je već live na Testnet-u i Mainnet-u. Ukupno 7 pull zahteva je spojeno u Sapphire ParaTime u decembru.

Emerald Web3 gateway je zvanično preimenovan u Oasis Web3 gateway jer može da se koristi kao Web3 endpoint za bilo koji podržani ParaTime. Novi 3.2.0 release je napravljen i dodaje podršku za Sapphire ParaTime 0.3.0, i objavljen je na Mainnet-. U decembru, spojili smo šest (6) pull zahteva .

Rad na Oasis Indexer se nastavlja sa 19 PRs spojenih u decembru.

 • Podrška za parsing ERC20 transakcije je dodata. Ime tokena i transfera je sada indeksovano.
 • Obrada transakcija je pipelined. Svaki analiticar transakcije (tj., Konsenzus, Emerald, Sapphire, Cipher) sada ima barem tri koraka (pull data, analiza, i upis u bazu podataka), što olakšava testiranje i omogućava paralelizaciju.
 • OpenAPI specs je doživeo velike promene i popravke nedoslednosti u bazi podataka i codebase koji su se gomilale u poslednjih šest meseci.

Chain IDs 23295 (0x5aff) i 23294 (0x5afe) su sada zvanično registrovani kao Oasis Sapphire Testnet i Mainnet lanci ovim redom.

Korisnici koji žele da verifikuju pametne ugovore objavljene na Oasis emerald-u i Sapphire ParaTime-u će biti srećni da znaju da podrška za Emerald Testnet i Mainnet lance je spojena na Sourcify codebase (#879#880) i da će uskoro biti dostupna na sourcify.dev. Sapphire Testnet lanac je dodat (#883) dok će Mainnet lanac (#884) biti spojen kada objavimo Sapphire Mainnet explorer.

Dokumentacija je bogatija za diagram koji opisuje kako se trusted execution environment (TEE) koristi da bi se osigurala end-to-end poverljivost iza scena na Oasis Mreži. Nadamo se, da će ovo pomoći novima i dApp developerima da bolje razumeju našu arhitekturu. Druge promene su većinom vezane release Sapphire ParaTime na Mainnet-u. Ukupno 11 pull zahteva je spojeno.

CORE PLATFORM AŽURIRANJA

Testiranje Oasis Core 22.2.x branch je nastavljeno kroz decembar i nije bilo većih problema. 22.2.3 verzija je sada oficijalno podržana verzija na Mainnet.

Novi features su spojeni na master granu koja će izaći u 23.0 release. Najupečatljive za node operatere će verovatno biti novi P2P light block protokol koji će ubrzati inicijalni (#5085#5100). Novi kod je ispisan ispočetka i ne oslanja se na =pokvareni) Tendermint light block syncing više.

Još jedno poboljšanje performansi je napravljeno tako što se omogućilo da key manager odgovara na nesigurne RPC zahteve(#5057) poput ParaTime-ovog javnog ključa koji se koristi za enkripciju poverljivih transakcija.

Serija ispravki bug-ova i poboljšanja je spojena vezana za update polisa upravljanja ključeva, SGX helper-e, genesis dokumentaciju i proveru poverljivih transakcija. Sve ukupno, 19 pull zahteva je spojeno u decembru.