Skip to content Skip to footer

Oasis April 2023 Inženjerska Ažuriranja


“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Oasis April 2023 Engineering Update

April je bio daleko od sporog meseca za Oasis Engineering. Prošlog meseca, tim je ostvario ogroman napredak i objavio ažuriranja za ceo Oasis stack. Oasis aktivnost korisnika se blago povećala i kao bonus, mreža je ostala stabilna sve vreme.

Ovde možete pročitati sažetak sledećih ažuriranja:

 • Wallet i CLI Ažuriranja
 • Mrežna Ažuriranja (Mainnet iTestnet)
 • Indexer i Explorer Ažuriranja
 • Developer Platform i ParaTime Ažuriranja
 • Oasis Core Ažuriranja

Hajde da zaronimo u kompletna ažuriranja rada Oasis Engineering u aprilu!

Gradite sa Oasis-om

Interesuju vas Oasis developer alati? Hoćete da gradite sa Oasis-om?

Kontaktirajte nas

Wallet i CLI Ažuriranja

U aprilu, Oasis Wallet — Web je dobio nekoliko novih uzbudljivih feature-a, mnogo optimizacije i nekoliko ispravki bug-ova.

 • Početna strana Oasis Wallet — Web je pomerena sa wallet.oasisprotocol.org na wallet.oasis.io (#1415).
 • Oasis Wallet — Web tim je integrisao Transak. Ovaj 3rd party servis omogućava korisnicima da lako kupe ROSE i dopune svoje naloge u wallet-u. Mogu da urade to koristeći kreditnu karticu, Google Wallet, Apple Pay ili preko banke koristeći SEPA isplatu. Ovo je trenutno onemogućeno na našem production deploy-u, ali oni koji žele mogu da isprobaju na wallet.stg.oasis.io (#1357).
 • Build proces web wallet bundle je poboljšan. Sada compile-uje 25% brže i veličina je smanjenja za 30% na otprilike 4 MB (#1399).
 • Bug koji se javlja kada se koristi Google Translate da se prevede web wallet stranica je ispravljen(#1382).
 • Serija malih UI glitch-eva je ispravljena(#1426#1425#1427#1429#1417#1401#1370).

Ukupno, 53 pull zahteva je spojeno.

Oasis CLI je takođe obnovljen.

 • Sve komande i podkomande su sada u jedinstvenoj formi radi konzistencije, npr. oasis nalog vs oasis nalozi (#54).
 • Alijasi za plural komande su dodati zbog backwards kompatibilnosti. Važan bug je ispravljen za korisnike sa više wallet config profila(#53).
 • U nekim slučajevima, default profil je izabran umesto onog koji je u config parametrima što je moglo da izazove upravljanje pogrešnim wallet-om. Crash kada Oasis Node previše rano zatvori konekciju je ispravljena (#58).
 • Na nekim Linux sistemima Oasis CLI ne može da pristupi Ledger-u zato što potrebei libraries nisu bili linkovani. Sve potrebne libraries su sada tačno linkovani(#56).

Novi 0.3.0 release je napravljen 12. aprila.

Ukupno, 6 pull zahteva je spojeno u CLI repository.

Mrežna Ažuriranja

U aprilu, Emerald, Sapphire i Cipher ParaTime-ovi su stabilni na Mainnet-u i Testnet-u. Nije bilo gašenja ili incidenata prijavljenih na mreži. Web3 gateway za Sapphire Testnet i Mainnet imao je zakazan 30. aprila zbog nadogradnje Kubernetes cluster-a.

17. aprila, Sapphire 0.5.1-testnet je predložen za Testnet. Da biste naučili više o Oasis Core ispravkama i novim ParaTime feature-ima, pročitajte sekcije koje slede.

Mainnet Istaknuto

Prosečan broj dnevnih transakcija na Emerald-u je video blago povećanje u aprilu (14383 transakcija u odnosu na 13525 u martu). Vrhunac od 20856 transakcija 28. aprila je bio uporedljiv sa vrhuncem iz prethodnog meseca — 20362 18. marta.

Prosečan broj dnevnih transakcija na Sapphire-u je takođe video blago povećanje u aprilu(1164 transakcija u odnosu na 1123 u martu). Vrhunac od 1240 transakcija 13. aprila je takođe bio viši od prethodnog meseca— 1193 transakcija 14. marta.

Aktivne Oasis Mainnnet node aprila 30. 2023:

 • 120 validator noda
 • 6 key manager noda
 • 33 Cipher ParaTime računarskih noda
 • 54 Emerald ParaTime računarskihnoda
 • 26 Sapphire ParaTime računarskih noda

Testnet Istaknuto

Velike promene dnevnih transakcija na Emerald-u su nestale u aprilu i zaustavilo se na oko 1200 transakcija po danu. Vrhunac u aprilu bio je 1755 transakcija 17. aprila i bio je niži od Marta (all-time rekord 5552 dnevnih transakcija). Dnevni prosek u aprilu bio je niži u poređenju sa martom(1256 transakcija protiv 1813)

Broj dnevnih transakcija na Sapphire-u je video stabilan rast u aprilu (10084 transakcija u poređenju sa 9622 u martu). Vrhunac od 11218 transakcija je dostignut 23. aprila i bio je takođe viši od marta (10489 transakcija). Stabilno povećanje transakcije je primećeno kroz April, posebno krajem meseca tokom Consensus 2023 konferencije.

Aktivne Oasis Testnet node April 30, 2023:

 • 43 validator noda
 • 5 key manager noda
 • 16 Cipher ParaTime računarskih noda
 • 29 Emerald ParaTime računarskih noda
 • 19 Sapphire ParaTime računarskih noda

Oasis Indexer i Explorer Ažuriranja

Oasis Indexer tim izbacio je neke bitne featur-e ovog meseca.

 • Apstraktni sloj na chain analyzer-u je uveden u martu tako da analyzer može da priča sa različitim (arhiviranim) verzijama Oasis Node executable ka index blokovima. Sada, podrška za arbitrary Oasis Core i SDK verzije je dodata za indeksovanje ParaTime transakcija(#383#352).
 • Slično ParaTime transakcijama, događaji mogu da imaju više različitih tipova. Ako događaj nije prepoznat, čuva se za potencijalnu obradu u budućnosti (#378).
 • Rad je započet na indeksovanju enkriptovanih Sapphire transakcija(#374).
 • Podrška za mid-life parameter unapređenje u Cobalt mreži je dodata (#370).

Ukupno, 19 pull zahteva je spojeno uključujući manje ispravke bug-ova i dependency bump-ovi.

Oasis Explorer tim je fokusiran na ispravljanje bug-ova, unapređenje interfejsa, najviše za telefone, i na omogućavanje lakšeg testiranja tako što su izbacili njihovu instancu explorer-a za svaki otvoreni PR.

 • Novi ParaTime picker je implementiran (#256#265) i novi vertikalni pregled za prikaz transakcija i blokova je dodat(#205).
 • CI je dobio dva bitna dodatka: Explorer build-ovi se sada automatski objavljuju na CloudFlare instanci koja koristi snapshot indekosvanih podataka sa Mainnet-a (#289#291); Git commit-ovi sada moraju biti u prekonfigurisanom gitlint formata (#313).
 • Storybook-ovi end-to-end test-ovi su migrali na verziju 7 framework -ova(#260).
 • Broj manjih UI dodataka i regresija je ispravljen (#279#261#335#338).

Ukupno 62 pull zahteva je spojeno ovaj mesec.

Developer Platform-a i ParaTime Ažuriranja

Važan bugfix za Oasis Web3 gateway koji je ispravio eth_getLogs RPC call za određenu kombinaciju filtera je ugrađen(#382). Novi 3.3.0 release je napravljen 13. aprila sa ovim fix-om.

Novi manji release Oasis Sapphire-a, 0.5.1, je objavljen 17. aprila i predložen na Testnet-u. Dodata je podrška za poverljivu precnu gasa koristeći all-zero adrese kao caller. Pošto ovo može da rezultira potcenjivanjem, constant extra gas fee parameter je dodat u kod koji procenjuje gas za neuspele transakcije. Ovo takođe ispravlja povremene prazne transakcione status kodove u Explorer-u, zato što količina gasa nije bila dovoljna čak ni za prijavu.

Novi Oasis Playground repository je izbačen. Ovaj repository sadrži kompletne dApp-ove koji su pokrenuti na Oasis platformi. Sav kod je licenciran pod FOSS uslovima i ima za cilj demonstraciju i edukaciju. Rado prihvatamo sve spoljne saradnike!

Oasis Mreža je bila pristuna na Konsenzus 2023 konferenciji. Za ovu priliku, objavili smo 3 dApp-a koji koriste Sapphire-ekskluzive features i predstavljeni su na Oasis dev doručku koji je održan dan pre konferencije:

 • Oasis Riddle prikazuje činjenicu da stanje pametnog ugovra je potpuno enkriptovano i ne može da mu pristupi bilo ko osim unutar ugovora. to je prost kvizni dApp za posetioce Konsenzusa sa kuponima. dApp je pokrenuta iz command line gde ćete dobiti pitanje i, ako date tačan odgovor, privatni ključ ROSE-funded wallet-a na Mainnet će biti prikazan kao nagrada. Ostalo je još nekoliko kupona od konferencije i pozivamo vas da učestvujete u Oasis Riddle tako što ćete da nas kontaktirate u #sapphire-dev Discord kanalu!
 • Oasis Swag prikazuje on-chain random number generator. Sa privlačnim web interfesjom, korisnik spaja svoj Metamask, zavrti točak i — zasnovano na njegovom nalogu i unikatnom generisanom random broju kada je ugovor kreiran— računa koji swag (šešir, ventilator, majica ili torba) ste zaradili na našem Oasis štandu. Dok je konferencija završena i nije ostalo više swag-a, i dalje možete da zavrtite točak, nabavite neki Oasis Swag kao NFT i dodajte u svoju kolekciju! Ili, možete da zavrtite točak i da vidite kako dApp izgleda ;-)
 • Treći dApp je implementacija Tajnog Glasanja na Oasis Sapphire-u koja prikazuje Oasis Sloj Privatnosti. Pored toga što krije stvarne glasače i broj glasova do samog kraja glasanja, takođe prikazuje glasove cross-chain i koristi gas station network za plaćanje fees! U codebase iznad, jedino komunikacija između Binance Smart Chain i Oasis Sapphire Testnet-a je podržana, ali vi ste slobodni da ovo implementirate i na druge lance. Da biste naučili više o Oasis Sloju Privatnosti, proverite novi tutorial koji je skoro predložen i koji će biti unutar naše dokumentacije(#423).

Sva tri dApp-a se nalaze na našem Oasis Playground repository i korisnici su slobodni da provere kako rade “ispod haube” i da ih sami istestiraju!

Na kraju, Celer cBridge će biti prvi most koji integriše gas station mrežu na Oasis Sapphire unutar njihove aplikacije. Oasis je već sklopio partnerstvo sa Celer-om u prošlosti za spajanje Oasis Emerald-a sa drugim lancima. Celer sada testira centralizovani servis pokrenut na Oasis Sapphire Testnet-u. U nadolazećim nedeljama, Celer će namestiti pravilni distributed service pokrenut na Oasis Sapphire Mainnet.

Core Platform Ažuriranja

Verzija 22.2.8 Oasis Core je objavljenja 20. aprila i testirana na Oasis nodama pokrenutim na Testnet-u. Nova minor verzija ispravila je intermittent block nepronađene greške koje se pojavljuju u ParaTime-ovima, jer neki Web3 klijenti (npr. Metamask) su shvatili “poslednji” block literal kao broj block-a koji ne može da se proveri još uvek sa konsezusnim light klijentom(#5248).

Nova oasis-node config migrate komada je dodata, što pomera stare config-e na najnoviju verziju. Ovo je pushed unutar master grane i podržaće migraciju iz Oasis Core 22.x u nadolazeći 23.0 release (#5237#5244).

Node operatoreri sada imaju novi set metrika za monitoring i broj atestacija napravljen od strane njihovih noda i broj uspešnih i neuspešnih. (#5254).

Ukupno 11 pull zahteva je spojeno u aprilu.

Novi ADR 22 je predložen za forward secrecy keymanager-ovog master secret-a. Mreži su potrebane forward-secret master secrets koje se generišu periodično i distributiraju između enclave executors. Ovo će umanjiti rizik, ako bude uspešnih napda na Intel SGX u budućnosti. U slučaju proboja starijih verzija master secret, ključ neće biti više koristan za dekripciju novijih stanja. Implementacija ADR već je počela i završiće se u Oasis Core 23.x.

To je to za april!

Maj je uzbudljiv mesec, i imaćemo još ažuriranja u sledećih par nedelja.

U međuvremenu, chat-ujte sa Oasis timom tako što ćete da se pridružite našem Discord-u ili na Oasis Forum-u! Takođe, naučite više o Oasis Sloju Privatnosti ovde i registrujte se za Oasis Privacy4Web3 Hackathon.