Skip to content Skip to footer

Oasis Ağı: Verilerin Tokenleştirilmesiyle Sorumlu Bir Veri Ekonomisi Oluşturmak

Oasis Ağı’ nın gizlilik desteğiyle birlikte çok yönlü, merkeziyetsiz tasarımı, sorumlu bir veri ekonomisi için kritik noktadadır.

Bu makale “Oasis Foundation” Türkiye lokalizasyon projesi kapsamında çevirilmiştir. Makalenin orjinaline aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir: https://medium.com/oasis-protocol-project/the-oasis-network-building-a-responsible-data-economy-through-the-tokenization-of-data-31dd3f2cb5ac

Veriler, modern yaşam tarzımız için çok önemlidir. İster yeni iş modelleri oluşturmakgelecekteki alışkanlıkları daha iyi tahmin etmek, isterse yapay zeka ve makine öğrenimi yoluyla tamamen yeni teknolojik deneyimlerin kilidini açmak, hatta bir pandemiyi durdurmak için verileri kullanmak olsun, verilerin hem kullanıcılar hem de işletmeler için gerekli olduğu açıktır. Yine de veriler daha değerli hale geldikçe, veri sahipliği, değer çıkarma ve geniş ölçekte veri kullanımının doğasında bulunan riskler ve kullanılabilirlik sorunları hakkında bir dizi soru ortaya çıkarır.

Şu anda, hem işletmeler hem de bireyler, verilerini düzgün bir şekilde kontrol etmeyi, sahiplenmeyi ve nihayetinde bunlardan para kazanmayı zor buluyor. Adil ve dengeli bir veri ekonomisine katılmak onlar için giderek daha zor hale geliyor. Birkaç haber makalesinde bu zorluklardan bahsettik, ancak özetlemek gerekirse:

• Kullanıcılar verilerinin kontrolünü kaybetti ve işletmelere karşı artan bir güvensizliğe dikkat çekti (örneğin, yakın zamanda yapılan bir Pew anketine katılanların% 80’inden fazlası işletmelerin verilerini kullanmalarına güvensizlik gösterdi)

• İşletmeler, büyük ölçekli veri ihlallerinin sorumluluğunu taşımaktadır ve tüketici odaklı gizlilik düzenlemesinin artan maliyeti nedeniyle hayal kırıklığına uğramaktadırlar (California Tüketiciyi Koruma Yasası, işletmelere uygulamalarını güncellemeleri için tahmini 55 milyar dolara mal olmuştur)

• Büyük ölçekli akıllı şehirler, otonom araç filoları ve nüfus sağlığı eğilimlerini daha iyi tanımlamak için tahmine dayalı analizler gibi geniş ölçekte gerçek veri potansiyeli, veriler silo halindeyken, mülkiyetle ilgili sorular devam ederken ve verilerin çoğu yeterince kullanılmadığındayetersiz kalıyor ve küçümsenmiş.

Veri kullanımı için yeni bir paradigmaya inanıyoruz. Bireylerin verilerine sahip olabileceği ve nasıl kullanıldığını kontrol edebileceği yeni bir ekonomi. Şirketlerin, kullanıcıların gizliliğini korurken, silolar halindeki verilerinin gücünü açığa çıkarabildikleri bir paradigma. Bu sorumlu veri ekonomisinin Oasis Ağı tarafından sağlanacağına inanıyoruz.

Oasis Ağı Nedir?

Oasis Ağı, gizliliğe öncelik veren, anında kanıt mekanizması ile çalışan ve merkeziyetsiz bir ağdır. Gizlilik öncelikli yeni uygulamaları ve kullanım durumlarını desteklerken, kullanıcılara verilerinin kontrolünü ve sahipliğini geri vermek için tasarlanmış bir ağ. Bunu yapmak için Oasis Ağı, dört kritik özellik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır:

· Saklama, geçiş ve kullanımdaki veriler için gizlilik ve bütünlük garantileri

· Merkezi olmayan bir ağ aracılığıyla devletin denetlenebilirliği

· Çok çeşitli kullanım durumlarını uyarlamak ve desteklemek için sistem mimarisinin çok yönlülüğü

· Gerçek dünyadaki iş yüklerini desteklemek için gerekli fayda ve performans

Oasis Ağı bu dört özelliği, mutabakatı hesaplamadan ayıran benzersiz bir tasarımla elde ederken, gizliliği koruyan hesaplama için yerleşik bir arayüz sağlar — bu iki bileşene Konsensüs Katmanı ve ParaTime Katmanı diyoruz. Diğer blok zincirlerinden farklı olarak, Oasis Ağı, tüm çalışma zamanları için bir merkez ve merkezi olmayan defter görevi gören Konsensüs Katmanı ile birden çok paralel çalışma zamanını (ParaTime’ları) destekleyebilir. Bu yapı, ağın inanılmaz derecede çevik kalmasına ve özelleştirilmiş hesaplama gereksinimlerini desteklemesine izin verirken, güçlü eylem bütünlüğü ve dağıtılmış, değişmez bir defter sağlamaya devam eder.

Verileri Tokenize Etmek İçin Bir Platform

· Oasis Ağıile, bireyleri sahipliklerini ellerinde tutmaları ve kişisel verilerinden değer elde etmeleri için güçlendirirken, interneti temel ilke ve değerlere döndürmeyi umuyoruz.

· Eşsiz dağıtılmış özellikleri ve uçtan-uca gizlilik desteği sayesinde Oasis Ağı, modern Web’in çoğunu kontrol eden birkaç kurumun sınırsız kullanımından koruyarak, kullanıcıların verilerini belirtmelerine yardımcı olabilir. Bu simgeleştirilmiş veriler daha sonra Oasis Ağı’nın uyarlanabilir ve esnek mimarisinin üzerine inşa edilen, gizliliği koruyan çok sayıda yeni uygulama ve hizmette kullanılabilir — yeni, sorumlu bir veri ekonomisini güçlendirir.

İşte Oasis Ağı’ nın bugün nasıl kullanıldığına dair birkaç örnek:

· Genomics Company: Doğrudan tüketiciye yönelik bir genom sıralama şirketi, müşterilerine genom verilerinin nasıl kullanıldığı üzerinde tam kontrol sağlamak için Oasis Ağı’ndan yararlanıyor. Bu yılın sonlarında halka açmayı planlıyorlar.

· Farmasötik Analitik: Bir sağlık hizmetleri yazılımı şirketi, farmasötik veriler üzerinde tahmine dayalı analitik çalıştırmak için Oasis Ağı’nın gizliliği koruyan teknolojisinden yararlanıyor.

· Mortgage Sağlayıcıları: Bir mortgage broker’ı komisyoncusu, mahalle konut değerleri düştüğünde ev sahiplerinin mahremiyetlerini korurken aylık ipotek ödemelerini otomatik olarak azaltmalarına yardımcı olmak için Oasis Ağı’nı kullanır.

Ağın Arkasındaki Teknoloji

Çok Yönlü Bir Konsensüs

Consensus katmanı hafif ve esnek olacak şekilde tasarlandı — çok çeşitli kullanım durumlarını desteklemesine ve teknoloji ve ağ ihtiyaçlarındaki değişikliklere hızla uyum sağlamasına olanak tanıyor. Basitçe ifade edersek, Mutabakat Katmanı, bir proof-of-stake blok zincirini çalıştıran, merkezi olmayan bir onaylayıcı düğümler kümesidir. Tutarsızlık tespitini kullanan fikir birliği katmanı, bir hesaplama düğümleri komitesi seçerek ve işlem sonuçlarını karşılaştırarak ParaTime’dan gelen işlemlerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlar. Bir tutarsızlık tespit edilirse yeni, daha büyük bir komite seçilir ve işlem yeniden işlenir. Tamamlandığında ve doğrulandığında, fikir birliği katmanı her ParaTime’dan gönderilen eylemlerin değişmez bir kaydını tutar.

Buradaki belgelerimizden fikir birliği katmanının tüm hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Birleştirilmiş, tutarsızlık tespiti, merkezi olmayan doğrulama, stake işlemleri ve katman hizmetlerinin geri kalanı, bir çalışma zamanında gerçekleştirilen eylemlerin güçlü bütünlüğünü sağlamaya ve söz konusu eylemlerin değişmez bir kaydını tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, hafif esnek yapısı, ağdaki teknoloji ve talep değişiklikleri ile kolayca uyum sağlamasına ve büyümesine olanak tanır. Konsensüs Katmanı, bir fikir birliği protokolüne özgü bir şekilde tasarlanmamıştır — ağın büyümesine ve dağıtılmış teknolojideki değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanır.

Mainnet’te Konsensüs Katmanı, aşağıda listelenen düğümler dahil olmak üzere hisseye dayalı olarak ağdaki üst düğüm operatör varlıklarından (belirlenecek toplam sayı) oluşacaktır.

Gizlilik Kolaylaştırıldı

Bugün, blockchain üzerindeki verilere herkes erişebilir ve açıktır, ancak bilgilerinin bireysel sahipliğini etkin bir şekilde desteklemek için, bir platformun verilerin uçtan uca gizliliğini sağlaması gerekir. Kullanıcı verileri kullanımda, aktarım sırasında ve en önemlisi kullanımda korunmalı ve gizli kalmalıdır. Bunu başarmak için, Mutabakat Katmanı, gizli bilgi işlemden yararlanan çalışma zamanları için özel özellikler içerir. Bu gizli çalışma zamanları, işlemleri gizli tutmak için HME, ZKP ve daha fazlası gibi çok çeşitli teknikler kullanabilir. Lansmanda, işlemleri gizli tutmak için Intel SGX güvenli yerleşim birimleri gibi TEE’leri kullanan Oasis Eth / WASI Runtime’ı açık kaynaklı hale getirdik. Bu çalışma zamanı tamamen açık kaynaklıdır ve herkesin bir örnek oluşturmasına ve bunu Konsensüs Katmanına bağlamasına izin verir.

Mutabakat Katmanı, güvenli yerleşim ile bir çalışma zamanının kurulumunu ve çalıştırılmasını olabildiğince basit hale getirmek için, güvenli enklavları desteklemek için özel olarak tasarlanmış özellikler içerir. Mutabakat katmanı, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için doğru çalışma zamanı ortamının ve donanımın kullanıldığını doğrular. Bu, tüm çalışma zamanları için güçlü bütünlük garantileri ve SGX kullanan çalışma zamanları için gizlilik garantileri sağlar. Bu hizmetler ve çalışma zamanının kilit yöneticileri, verilerin yalnızca bir mahfaza içinde şifresinin çözülmesini ve sonuçları kötü niyetli olarak değiştirmek için çalışma zamanı kodunun veya donanımın değiştirilmemesini sağlamaya yardımcı olur.

Sonuç, bilgi işlem teknolojisi veya çalışma zamanı tasarımı ne olursa olsun, gizli çalışma zamanlarını ve gizliliği koruyan kullanım durumlarını kolayca destekleyebilen bir ağdır.

Herkes İçin ParaTime’lar

Paralel çalışma süreleri için esnek desteğe sahip olmak, yalnızca blok zinciri kullanım durumlarının çeşitli ortamını desteklemek için değil, aynı zamanda zaman içinde büyüyüp gelişebilen kalıcı bir ağ oluşturmak için de kritik öneme sahiptir. Oasis Runtime Layer inanılmaz derecede çok yönlüdür ve Consensus Layer’ın esnek tasarımıyla uyumludur.

Tanım olarak bir çalışma zamanı, paylaşılan duruma sahip çoğaltılmış bir hesaplama ortamıdır. Ortam, müşterilerden işlem alabilir ve durum değişikliklerini gerçekleştirebilir. Oasis Ağı’ nın bir parçası olarak herkes bir çalışma zamanı ayarlayabilir ve çalıştırabilir. En azından, bir çalışma zamanı, konsensüs katmanıyla çalışmak ve entegre etmek için gerekli bilgi işlem, depolama ve diğer işlevler için kullanılabilir bir düğüm havuzuna sahip olmalıdır.

Mainnet’te, bir Oasis Eth/WASI Runtime örneği dahil olmak üzere Oasis Ağı’na bağlı bir dizi çalışma zamanı olmasını bekliyoruz. Çalışma zamanı operatörleri, mevcut bir çalışma zamanını çoğaltmakta veya belirli ihtiyaçlarını desteklemek için kendi çalışma zamanlarını oluşturmakta özgürdür. Bu esneklik, Oasis Ağı’ nın dağıtılmış teknoloji için özel ve benzersiz kullanım durumlarını ele almasını sağlar. Örneğin, Homomorphic Encryption daha performanslı hale geldikçe, bu alternatif gizli bilgi işlem tekniğinden yararlanmak için bir çalışma zamanı oluşturulabilir. Benzer şekilde, halka açık, merkezi olmayan bir defterden yararlanmak isteyen konsorsiyumlar veya endüstri ortakları, her bir ortağın hesaplama düğümlerine katkıda bulunduğu kendi çalışma zamanlarını oluşturabilir; bu da veri erişiminin kabul edilmesini ve kolayca izlenmesini sağlar.

Mutabakat Katmanı ile Çalışma Zamanı katmanının ayrılması, hesaplama performansında iyileştirmeler yapılmasına ve yeni teknolojinin entegrasyonunun, doğrulama düğümlerinin çekirdek setinden ayrı bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayarak, tüm ağda çatalların ve kritik güncellemelerin önlenmesine yardımcı olur

Son Düşünceler

Oasis Ağı’ nın lansmanı hemen köşede. Sizi topluluğumuza katılmaya ve bireysel veri gizliliğinin geleceğini inşa etmemize yardımcı olmaya davet ediyoruz.

Oasis Ağı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz oasisprotocol.org adresini ziyaret edin veya bizi @OasisProtocol adresinden Twitter’da takip edin.