Skip to content Skip to footer

Individualna privatnost u sklopu sa veštačkom inteligencijom: personal.ai i Oasis

“Odricanje od odgovornosti: Ova publikacija je prevod Oasis ambasadora. Vrše se rigorozne provere kako bi se osigurali tačni prevodi, ali oni mogu biti podložni greškama ili propustima. Oasis nije odgovoran za njegovu tačnost ili pouzdanost. Pročitajte originalni članak ovde: Individual Privacy Meets Conversational AI: personal.ai & Oasis

Projekti za razgovor na osnovu vestačke inteligencije (ChatGPT) su već uveliko u centru pažnje šire javnosti, čak postaju opsesija za mnoge. Prvobitne verzije ovih alata daj utisak o tome koliko ova tehnologija može da bude korisna u korporativnim, ali i u privatnim sferama života. No, jedna od najbitniji stvar jeste kreiranje sigurnosnih granica za privatnost podataka i ostala zaštita korisnika.

Upravo zvog ovoga su Oasis i personal.ai nastavili sa kolaboracijom koja traje već 3 godine, a sve u cilju bezbednog razvijanja veštačke inteligencije koja razbija granice iskustva koje individua može da zamisli time što proširuje našu memoriju i čini je doživotnom.

Odgovorno razvijanje AI-a za razgovor

Zamislite da AI za diskusiju razvijaju razni akademski eksperti, javne ličnosti, i influenseri sa socijalnih mreža. Mogli biste da budete u mogućnosti da zadate pitanje “Šta li Vitalik Buterin misli i parcijalnim NFT-jevima?”. AI bi vam zatim odgovorio iz perspektive Vitalika na osnovu njegovih članaka, razgovora, twitter postova, lekcija ili bilo kojih individualnih izvora.

Ali nisu svi sadržaji javni, niti bi trebalo da budu dostupni AI modelima. Javne ličnosti biraju da učestvuju u dodavanju sadržaja koji nisu ni nalik onima koji dele sa porodicom, prijateljima ili čak kolegama — ti sadržaji ostaju privatni. Ti podaci su vlasništvo individue, i ona treba da bude u položaju da zaštiti i bira koji sadržaj će biti iskorišćen za treniranje AI modela.

Srž odgovornog razvijanja AI tehnologije leži upravo u razumevanju i granici između ove dve vrste sadržaja. To je zajednička misija Oasisa i personal.ai projekta. Oasis mreža je blokčkejn sa fokusom na privatnost korisnika svakog Web3 ekosistema. Razvijanje alata koji koriste našu tehnoligiju kako bi odgovorno razvijale AI je ključna stvar. Ovi alati i proizvodi koji su sa njima razvijeni dele našu viziju za odgovornim razvijanjem AI-a i omogućavaju privatnost i suverenitet individualnih podataka.

Personal.ai ima za cilj da kreira budućnost gde svaka individua ima vlasništvo nad svojim sećanjima i znanjem. Ove informacije mogu biti deljene, razmenjene ili iskorišćenje u decentralizovanoj ekonomiji podataka. Ova vizija označava spoj neuronauke, jezika za prirodno procesiranje i javnih blokčejnova.

Obezbeđivanje sećanja uz Sapphire

Partnerstvo Oasisa sa personal.ai omogućava da se Sapphire paratime koristi kao osnova za čuvanje i procesiranje zahteva. Sapphire je konfidentalna EVM koja za cilj ima kreiranje konfidentalnih decentralizovanih aplikacija.

Za personal.ai i one koji koriste ovu platformu, integracija Sapphire EVM-a omogućava sledeće ključne mogućnosti:

  • Kontributori mogu da daju pristanak trećim licima za korišćenje njihovih podataka. Ovi podaci se enkriptuju i koriste blokčejn kao bazu skladištenja. Enkripciju vrši Sapphire Key Manager, koji generiše ključeve. Pristup podacima uvek ide preko Sapphire koji proverava da li je pristanak omogućen, a zatim beleži svaki zahtev za pristupom.
  • Kreatori mogu da naprave konfidentalni NFT na osnovu svog privatnog AI modela. Taj NFT može da se nadalje koristi u komercijalne svrhe gde bi se kreator isplatio za svaku interakciju sa navedenim NFT-em.
  • Svi korisnici mogu da prate šta treća lica rade sa njihovim podacima i AI modelima. Ovo doprinosti transparentnosti i osiguravanju fer usluge na mreži.

Personal.ai koristi Parcel, proizvod Oasis-a koji upravlja dozvolama za korišćenje podataka, ali se do kraja godine očekuje prelaz na Sapphire EVM.

Razvijanje budućnosti AI-a

Nalik električnoj struji i štamparskoj presi, AI je tehnologija koja će da prodrma čitavu civilizaciju. Granice koje postavimo na počeku razvijanja će uticati na način na koji će ova tehnologija da promeni civilizaciju. Oasis i personal.ai su svesni važnosti ovih granica i upravo zbog toga su ponosni na međusobnu saradnju kako bi odgovorno izgradili budućnost veštačke inteligencije koja proširuje znanja individua, štiti njihovu privatnost i postavlja temelje za transparentnu i decentralizovanu ekonomiju podataka sa fokusom na zaštitu privatnosti.

Više o Oasisu i personal.ai platformi

Sapphire EVM je trenutno na glavnoj mreži. Oasis je objavio članak koji opisuje razlike između Sapphire EVM-a i Ethereuma, kao i kako se može integrisati u Sapphire, a Vi ga možete pročitati ovde! Za više informacija o Sapphire i o Oasis Mreži, pretplatite se na Oasis newsletter i pridružite se Oasis Discord zajednici.

Oasis omogućava korisnicima personal.ai platforme da kontrolišu kako dele svoje unikatno znanje sa drugima. Uz pomoć ovog partnerstva, vi ste u mogućnosti da imate vlasništvo i kontrolu nad svakim delom vašeg privatnog AI modela, od ubacivanja podataka, pa do unikatnih rezultate koji AI generiše. Za više informacija o personal.ai, pročitajte personal.ai blog. A ukoliko želite da započnete sa kreiranjem vašeg decentralizovanog AI modela, prijavite se na app.personal.ai