Skip to content Skip to footer

Cipher ParaTime Live na Mainnet-u

All-in-one privatni ParaTime za Oasis Mrežu je ovde. Krenite da gradite već danas.

“Odricanje od odgovornosti: Ovo je prevod člana Oasis zajednice. Ako želite da pročitate originalni članak, posetite: Cipher ParaTime Live on Mainnet

Najavili smo Cipher ParaTime izlazak na incentivized Testnet u Junu. Od tada, imali smo, 40 istaknutih validatora koji su postavili node i preko 200 zainteresovanih članova koji su se pridružili našem #cipher-paratime kanalu zajednice na Slack-u.

I više nego uzbuđeni smo da kažemo da JE SPREMNO!🎉

Danas je dan kada Cipher oficijalno izlazi na Oasis Mainnet.

Trenutna arhitektura Oasis mreže

Core Feature-i:

 • Potpuno decentralizovan sa node operaterima rasprostranjenim širom sveta
 • Oasis ROSE tokeni će biti native tokeni korišćeni na ParaTime-u za gas fee
 • Podrška za WebAssembly pametne ugovore
 • Podrška za poverljivo računanje

ParaTime Podsticaji

 • ParaTime će izdati tokene on-chain da bi nagradio node za učešće.
 • Program nagrada je 2 godine dug, i tokeni će biti puštani po epohama.
 • Nagrada će biti 10 ROSE tokena po entitu po epohi. Epohe se trenutno proizvode brzinom jedne po satu i svaka noda ima otprilike 1/3 šanse da bude izabrana kao primarni komitet za preuzimanje nagrada, stoga node entitet može zaraditi ~80 ROSE tokena po danu i ~2400 ROSE tokena po mesecu.

Zašto je Cipher važan?

Verujemo da je Cipher jedan od vitalnih građevinskih blokova koji će otključati pravi potencijal DeFi-a i doneti ga izvan ranih korisnika i trader-a do globalnog tržišta.

Cipher će postići ovo na 2 načina:

 • Skalabilnost — Poboljšano korišćenje DeFi-a.
 • Privatnost— Unošenje poverljivosti u privatne transakcije.

Zašto će Cipher pomoći DeFi-u da skalira?

DeFi jeste i nastaviće da bude transformativna tehnologija. Međutim, u svojoj trenutnoj formi, sve je otežano sa astronomski visokim gas fee i niskim protokom čak i za proste zadatke i računanja.

Ovi izazovi su doveli do rasta takozvanih “ETH-ubica” poput Polkadot-a, Avalanche-a, i Solana-e, koji obećavaju da budu brži i jeftinij. Ovaj problem je pokrenuo čak L2 rešenja skaliranja poput rollup-a i sharding-a. Svi znaju da ovaj problem mora da se reši.

Unikatna arhitektura Oasis Mreže odvaja konsenzus i računanje i dozvoljava do 1000 transakcija po sekundi(TPS), trenutnu završenost transakcije, i fee 99% jeftinije nego Ethereum.

Cipher Smart Contract modul će omogućiti pozajmice, zamene, stablecoin-e, oracle-e, i Dapp-ovima za plaćanje da iskoriste ovu brzinu, visok porotok, i nisku cenu, otključavaju potencijal DeFi-a da zahvati veći deo tržišta koji tradicionalni finansijski sektor već drži.

Ali Privatnost je Ključ 🗝

Tradicionalne finansije su crna kutija. Da bi otključao veći udeo marketa DeFi mora da prihvati da POSTOJE transakcije koje moraju da budu ostanu privatne.

Odsustvo centralizovanih privatnih ključeva u DeFi-u otvara mogućnost ogromnog security rizika i druge problome, uključujući:

 • Front-running ili šire, Miner Extractable Value (MEV)
 • Prevelika-kolateralizacija
 • Wallet balance je javan
 • Put transakcije (tj. ko šalje, ko prima) i druga polja (količina, fee) su javna
 • Velika količina transakcija od botova koja u nekim slučajevima pomera market

Cipher-ova introdukcija privatnih Pametnih Ugovora i poverljivog računanja na blockchain će omogućiti:

 • Privatno i smanjeno-kolateralizovano pozajmljivanje
 • Privatni DEX-ovi bez MEV-a
 • Privatni stablecoin-i koji štite identitet, bilans, i transakcije svojih korisnika
 • Privatna plaćanja koja štite pošiljaoca, primaoca, i količinu koja se šalje

Sve ovo su samo unapređenja na postojeći DeFi sistem. Privatnost je značajna za DeFi da bi preuzeo više tradicionalnog finansijskog marketa.

Na primer, sa smanjeno-kolateralizovanim pozajmljivanjim, pojedinci mogu da upload-uju senzitivne finansijske podatke — dozvoljavajući im da uspostave bonitet i pruže dokaze zajamodavcu da će platiti dugove. Ovo će omogućiti zajamodavcima da nude smanjeno-kolateralizovane zajmove prvi put na blockchain-u, otključavaju potpuno nove markete i šireći DeFi do šire publike.

Roadmap

Danas, Cipher je live na Oasis Network Mainnet!

Štaviše, nadolazeći Cipher-ov novi pameti ugovor feature-i su live i testiraju se na Oasis Network Testnet.

Da biste dobili preview nadolazećih WASM smart contract module support-a, pridružite se #cipher-paratime kanalu zajenice na Slack-u i krenite da gradite danas!

Izgradite privatni protokol za pozajmljivanje, DEX, pokrenite stablecoin ili protokol plaćanja koji štiti korisnike. Cipher ima beskonačno mogućnosti, i radujemo se da vidimo šta talentovana blockchain zajednica može da uradi sa njim.

I dalje podržavamo preduzetnike i timove koji hoće da grade na Oasis Mreži sa našim ROSE BLOOM programom odobrenja. Klik ovde da biste se prijavili za odobrenje.